Elektrikli Taşıtlar için Batarya Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Platformu

2021 yılında hayata geçirilen “11. Kalkınma Planında Yer Alan Araştırma Üniversitelerinin Yetkinliklerine Göre Öncelikli Sektörlerle Eşleştirilmesi” hususunda Bursa Uludağ Üniversitesi için öncelikli sektörlerinden biri olarak Otomotiv alanı belirlenmiştir. YÖK’ün, araştırma üniversitelerinde “Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Projesi” kapsamında, On Birinci Kalkınma Planında yer alan sektörler ve alt alanlardan “Otomotiv ve Raylı Sistemler” alanı, araştırma üniversitesi olan BUÜ ile 2021 yılında eşleştirilmiştir. Yine Tübitak’ın 2021 yılında yayınladığı üniversitelerin alan bazlı yetkinlik analizi raporunda BUÜ, “Otomotiv Malzeme Teknolojileri” ve “Makine Tasarımı ve İmalat” alanlarında yetkinliğe sahip üniversite olarak ilan edilmiştir. BUÜ stratejik konumunu da kullanarak otomotiv malzeme ve teknolojilerinin geliştirilmesini sağlamak üzere bilimsel, teknolojik ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirmeyi, otomotiv ve alt sistemlerinin geliştirilmesi için özel sanayi ve kamu kuruluşları ile iş birliği yapmak ve ortak Ar-Ge faaliyetleri yürütmeyi güçlü akademik kadrosu ve kurduğu alt yapısı sayesinde sürdürmektedir. B.U.Ü araştırmacıları ağırlıklı olarak Elektrikli ve Hibrid taşıtlar, Batarya teknolojileri, Otomotiv komponentleri, Eklemeli imalat, Ağırlık azaltma, Yeni nesil otomotiv malzemeleri, birleştirme teknolojileri, güç aktarma organları, tasarım ve imalat süreçlerine yönelik bilimsel ve Ar-Ge çalışmaları üzerine faaliyetlerde bulunmaktadırlar.

“Elektrikli Taşıtlar için Batarya Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Platformu (BATEG)” 1004 Mükemmeliyet Merkezi Projesinde, toplam 8 kuruluş yer almak olup platformun ana amacı başta Bursa ve Bölge Sanayi, kuruluşları olmak üzere yerli elektrikli taşıtlar için yenilikçi batarya paketi tasarımı ve prototip imalatı gerçekleştirmektir.

Projede, otomotiv endüstrisinde tecrübe ve bilgi birikimi bakımından yetkinliğini kanıtlamış Coşkunöz Kalıp Ar-Ge (APYK-1), Coşkunöz Metal Form (APYK-6) ve ASAŞ Ar-Ge Merkezi (APYK-2)’nin yanında proje tecrübeleri ve akademik açıdan önemli süreçlere katkı sağlayan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (İleri Mühendislik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, APYK-3) ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, APYK-4)’nin yanında batarya hücre, modül ve paket alanında ülkemizin en önemli alt yapısı ve araştırmacı insan kaynağına sahip TÜBİTAK RUTE (Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü) (APYK-5) yer almaktadır.