General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Uluslararasi Ilişkiler, Siyasi Tarih
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

164

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Thesis Advisory

27

Open Access

19
UN Sustainable Development Goals

Biography

1993–1997 yılları arasında  Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans, 1997–2000 yılları arasında da İstanbul Üniversitesi SBE Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlayan ÖZDAL, “Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ve Türkiye” konulu tezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi SBE Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda doktor unvanını almıştır.


Ocak 2011’de Siyasi Tarih alanında Doçent unvanını alan Barış ÖZDAL, Ağustos 2016’dan itibaren Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı’nda Profesör öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır ve Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir.


Diplomasi Tarihi, Dünya Tarihi, Avrupa Güvenliği, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası Göç ve Nüfus Hareketleri, Türkiye-Ermenistan İlişkileri ile Kıbrıs Sorunu üzerine ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda makale, bildiri ve kitap bölümü tarafından yayımlanmıştır.


Diplomasi Araştırmaları Derneği (DARD) Başkanlığını da 2018’den, BUÜ SBE Disiplinlerarası Göç Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanlığı’nı ise 2021’den itibaren yürüten Barış ÖZDAL tarafından yazılan bazı kitapların isimleri şöyledir:  

ü  Uluslararası Göç ve Nüfus Hareketleri Bağlamında Türkiye (2. Baskı)

ü  Avrupa Birliği Siyasi Bir Cüce, Askerî Bir Solucan mı? (3. Baskı)

ü  Diplomasi Tarihi 1 (5. Baskı)

ü  Diplomasi Tarihi 2 (3. Baskı)

ü  Diplomatic History 1

ü  Diplomatic History 2

ü  Osmanlı Diplomasi Tarihi

ü  Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası'nın Türkiye – AB İlişkilerine Etkileri