Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Behiç Ak and Pat Cartoon School

4th Baltic Sea Conference on Literacy. Searching for a Common Language., Talin, Armenia, 16 - 21 January 2020

Sınıf Öğretmenlerin Dil Bilgisine İlişkin Metaforları

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11 - 14 April 2018

Sınıf Öğretmenlerinin Dil Bilgisine İlişkin Metaforları

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11 - 14 April 2018

Bir Eğitim Materyali Olarak Kukla

USOS 2017 ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Granada, Nicaragua, 18 - 24 September 2017

İki Ülke Bazında Kaynaştırma Eğitimleri Karşılaştırması: ABD-Türkiye

IVthInternational EurasianEducationalResearch Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017

Öğretmenlik Uygulaması Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarının SınıftaKullandıkları Beden Dilinin İncelenmesi

15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

KPSS SINAVINA GİRECEK SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINAV KAYGILARI İLE ÖZ DUYARLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİİLİŞKİNİN İNCELENMESİ

XIV. ULUSLARARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Bartın, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.146

HAYAT BİLGİSİ DERSİ KAZANIMLARININ VE DERS KİTAPLARININ ENGELLİLERE YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURMASIAÇISINDAN İNCELENMESİ

XIV. ULUSLARARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Bartın, Turkey, 21 - 23 May 2015

The Interpersonal Self Efficacy Believes Of Classroom Teachers In Terms Of Different Variables

PAEDEIA Pillars of Teacher Education (International PAEDEIA Conference: European Symposium Young Teachers as Change Agents), Ankara, Turkey, 21 - 23 October 2015, pp.80

The Effects of the Project “Be My Hope” On Disadvantaged Children’s School Burnout Levels

4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA)., Barcelona, Spain, 27 - 29 October 2013, pp.89-90

Sınıf öğretmenlerinin Fatih projesi ve proje kapsamında dağıtılacak tablet bilgisayarlara ilişkin görüşleri

7th International computer and instructional technologies symposium, Erzurum, Turkey, 6 - 08 June 2013 Sustainable Development

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Gözüyle Anaokullarının Güvenlik Açısından İncelenmesi

INTERNATİONAL CONFERENCE ON GLOBAL ISSUES OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CHILDREN’xxS RIGHTS, Gaziantep, Turkey, 27 - 29 April 2012, pp.33-34

Birinci ve Dördüncü Sınıf Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Oyuncak Seçimlerinin Karşılaştırılması

INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBAL ISSUES OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CHİLDREN’xxS RIGHTS, Gaziantep, Turkey, 27 - 29 April 2012, pp.15-16

A Study About The Effectiveness of Drama Education on Pre-Service Teachers’ Views

13. International Congress of Drama/Theatre in Education, Ankara, Turkey, 21 - 23 November 2008, pp.190-201

Books & Book Chapters

İLKOKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ve PLANLAMA

in: İlk Okuma Yazma Öğretimi, Kolaç Emine, Dal Sibel, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.58-79, 2019

Okul Öncesi Eğitimde Reggio Emilia Yaklaşımı

in: Okul Öncesi Eğitiminde Uygulanan Farklı Modeller Bursa, Prof.Dr. HANDAN ASUDE BAŞAL, Editor, DORA YAYINCILIK, Bursa, pp.103-120, 2019

Bulgaristan’da Okul Öncesi Eğitim

in: Farklı Ülkelerde KArşılaştırmalı Eğitim-Okulöncesi Eğitim Ağırlıklı, Handan Asude BAŞAL, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.111-117, 2017

Azerbaycan Cumhuriyetinde Okul Öncesi Eğitim

in: Farklı Ülkelerde Karşılaştırmalı Eğitim-Oul Öncesi Eğitim Ağırlıklı, Prof.Dr. Handan Asude BAŞAL, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.83-96, 2017

Bulgaristan’da Okul Öncesi Eğitim

in: Farklı Ülkelerde Karşılaştırmalı Eğitim Okul Öncesi Eğitim Ağırlıklı, Handan Asude Başal, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.111-117, 2017 Sustainable Development

Azerbaycan Cumhuriyetinde Okulöncesi Eğitim

in: Farklı Ülkelerde Karşılaştırmalı Eğitim- Okul Öncesi Eğitim Ağırlıklı, Handan Asude BAŞAL, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.83-96, 2017 Sustainable Development

Japonya’da Okul Öncesi Eğitim

in: Farklı Ülkelerde Karşılaştırmalı Eğitim-Okul Öncesi Eğitim Ağırlıklı, Handan Asude BAŞAL, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.187-199, 2017 Sustainable Development

Bulgaristan’xxda Okul Öncesi Eğitim

in: Farklı Ülkelerde Karşılaştırmalı Eğitimi Okul Öncesi Eğitim Ağırlıklı, Prof.Dr. Handan Asude BAŞAL, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, Ankara, pp.111-117, 2017 Sustainable Development

Finlandiya’da Okul Öncesi Eğitim

in: Farklı Ülkelerde Karşılaştırmalı Eğitim (Okul Öncesi Eğitim Ağırlıklı), Handan Asude Başal, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, Ankara, pp.119-134, 2017 Sustainable Development

Almanya’da Okul Öncesi Eğitim

in: Farklı Ülkelerde Karşılaştırmalı Eğitim-Okul Öncesi Eğitim Ağırlıklı, Handan Asude Başal, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, Ankara, pp.37-47, 2017 Sustainable Development

Kanada’xxda Okul Öncesi Eğitim

in: Farklı Ülkelerde Karşılaştırmalı Eğitim-Okul Öncesi Eğitim Ağırlıklı, Handan Asude BAŞAL, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.201-219, 2017 Sustainable Development

Birleşik Arap Emirliklerinde Okulöncesi Eğitim

in: Farklı Ülkelerde Karşılaştırmalı Eğitim - Okul Öncesi Eğitim Ağırlıklı, Handan Asude BAŞAL, Editor, Nobel Akademik yayıncılık, Ankara, pp.97-110, 2017 Sustainable Development

Birleşik Arap Emirliklerinde Okul Öncesi Eğitim

in: Farklı Ülkelerde Karşılaştırmalı Eğitim Okul Öncesi Eğitim Ağırlıklı, Handan Asude BAŞAL, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlığı, Ankara, pp.100-110, 2017 Sustainable Development

Attitudes Of Pre-School Teacher Candidates Towards Teaching Profession, Their And Their Acquaintances’ Opinions About Profession Choice

in: Preschool Education in Turkey And in The World A Theorical And Empirical Perspective, Handan Asude BAŞAL, Esra ÖMEROĞLU, Zdravka KOSTOVA and Meral TANER DERMAN, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.31-43, 2014

ATTITUDES OF PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFFESSION, THEIR AND THEIR ACQUAINTANCES’xxOPINIONS ABOUT PROFFESSION CHOICE

in: PRESCHOOL EDUCATION IN TURKEY AND IN THE WORLD A THEORICAL AND EMPIRICAL PERSPECTIVE, BAŞAL, H.A. ÖMEROĞLU, E.KOSTOVA, Z., Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, SOFYA, pp.31-40, 2014

Preventıon Study Aımıng To Reıntegrate Chıldren At Rısk Group Into The Scıety: Be My Hope

in: THE SCIENCE AND EDUCATION AT BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY, PROF. DR. ALEKSANDIR DRUJININ, ASSOC. PROF. DR. ZDRAVKA KOSTOVA, ASSOC. PROF. DR. IGOR SHARUHO, ASSOC. PROF. DR. EMIN ATASOY, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, SOFYA, pp.476-483, 2013

Children at Risk

in: The science and education at the beginning of 21st century Example of Turkey, Drujinin,A. Kostova,Z. Sharuho,I. Atasoy, E., Editor, St.Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.468-475, 2013

Prevention study aiming to reintegrate Children At Risk Group Into Society:Be my hope

in: The science and education at the beginning of 21st century Example of Turkey, , Editor, St.Kliment Ohridski University Press, SOFYA, pp.476-483, 2013

Chıldren at Rısk

in: THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY, PROF. DR. ALEKSANDIR DRUJININ, ASSOC. PROF. DR. ZDRAVKA KOSTOVA, ASSOC. PROF. DR. IGOR SHARUHO, ASSOC. PROF. DR. EMIN ATASOY, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSSKI UNIVERSITY PRESS, SOFYA, pp.468-475, 2013

Adaptation and behavior disorders of children

in: Education and science in a globalizing world a case study of Turkey, Christov, I; Efe,R., Editor, paradıgma, Sofija, pp.112-139, 2012

Adaptatıon and Behavıor Dısorders of Chıldren

in: EDUCATION AND SCIENCE IN A GLOBALIZING WORLD: A CASE STUDY OF TURKEY, PROF. DR. ILIA CHRISTOV, PROF. DR. RECEP EFE, ASSOC. PROF. DR. EMIN ATASOY, Editor, PARADIGMA, SOFIA, SOFYA, pp.112-139, 2012

Okul Öncesi Eğitimde Head Start Projesi

in: Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Farklı Modeller, Handan Asude Başal, Editor, Dora Yayınevi, Bursa, pp.3-26, 2010

Okul Öncesi Eğitimde Head Start Projesi

in: Okul Öncesi Eğitiminde Uygulanan Farklı Modeller, Handan Asude Başal, Editor, Dora Yayıncılık, Bursa, pp.3-26, 2010

Okul Öncesi eğitimde High/Scope Yaklaşımı

in: Okul Öncesi eğitiminde Uygulanan Farklı Modeller, Handan Asude BAŞAL, Editor, Dora Yayıncılık, Bursa, pp.27-46, 2010

Okul Öncesi Eğitimde Montessori Metodu

in: Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Farklı Modeller, Prof. Dr. Handan Asude BAŞAL, Editor, DORA YAYINCILIK, Bursa, pp.47-95, 2010

Okul Öncesi Eğitimde Reggio Emilia Yaklaşımı

in: Okul Öncesi Eğitiminde Uygulanan Farklı Modeller, Handan Asude BAŞAL, Editor, Dora Yayıncılık, Bursa, pp.103-120, 2010

Okul Öncesi Eğitimde High Scope Yaklaşımı

in: Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Farklı Modeller, Prof. Dr. Handan Asude BAŞAL, Editor, DORA YAYINCILIK, Bursa, pp.27-45, 2010

Okul Öncesi Eğitiminde Reggio Emilia Yaklaşımı

in: Okul Öncesi Eğitiminde Uygulanan Farklı Modeller, Handan Asude Başal, Editor, Dora Yayıncılık, Bursa, pp.103-120, 2010

Gezici Anaokulu Projesi (Mobil Anaokulu)

in: Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Farklı Modeller, Handan Asude BAŞAL, Editor, Dora, Bursa, pp.183-198, 2010

Okul Öncesi Eğitimde Head Start Projesi

in: Okul Öncesi Eğitiminde Uygulanan Farklı Modeller, Handan Asude Başal, Editor, Dora Yayıncılık, Bursa, pp.3-26, 2010

Okul Öncesi Eğitimde Reggio Emilia Yaklaşımı

in: Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Farklı Modeller, Prof. Dr. Asude Handan BAŞAL, Editor, DORA YAYINCILIK, Bursa, pp.103-120, 2010

Gezici Anaokulu Projesi (Mobil Anaokulu)

in: Okul Öncesi Eğitiminde Uygulanan Farklı Modeller, Handan Asude BAŞAL, Editor, Dora Yayıncılık, Bursa, pp.183-198, 2010

Okul Öncesi Eğitimde Montessori Metodu

in: Okul Öncesi eğitiminde Uygulanan Farklı Modeller, Handan Asude BAŞAL, Editor, Dora Yayıncılık, Bursa, pp.47-95, 2010

Okul Öncesi Eğitimde Montessorı Metodu

in: Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Farklı Modeller, Handan Asude Başal, Editor, Dora, Bursa, pp.47-95, 2010

Okul Öncesi Eğitimde Reggio Emilia Yaklaşımı

in: Okul Öncesi Eğitiminde Uygulanan Farklı Modeller, Handan Asude Başal, Editor, Dora, Bursa, pp.103-120, 2010

Okul Öncesi Eğitimde Hıgh/Scope Yaklaşımı

in: Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Farklı Modeller, Handan Asude Başal, Editor, Dora, Bursa, pp.27-46, 2010