General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Istatistik
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Names in Publications: Bayram NURAN

Metrics

Publication

268

Citation (WoS)

999

H-Index (WoS)

15

Citation (Scopus)

1093

H-Index (Scopus)

15

Project

21

Thesis Advisory

9

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Biography

1994 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Doktor, 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2006 yılında da Doçent ve 2011 yılında Profesör unvanını aldı. 2004 yılında California Üniversitesi (UCLA) İstatistik bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2005 yılında Türkiye Bilimler Akademisinden (TÜBA) kazandığı bursla Stockholm Üniversitesi İstatistik bölümünde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2010 yılında Avustralya’da RMIT ve James Cook Üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Yaptığı akademik çalışmalara yönelik çok sayıda ödül aldı. 2013-2015 yılları arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Dekanlık görevini yürüttü. Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler, Kategorik Veri Analizi, Veri Madenciliği, Karar Ağaçları, Bayesyen Analiz, Yapısal Eşitlik Modellemesi gibi istatistiksel çalışmaların yanı sıra yaşam kalitesi, yaşam tatmini, entegrasyon, yoksulluk, göç, sosyal dışlanma, şiddet, kadına yönelik şiddet, duygusal taciz (mobbing), suç, uzaktan çalışma gibi konularda da çalışmaktadır. Prof. Dr. Nuran Bayram Arlı halen Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü İstatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir.