General Information

Institutional Information: Rektörlük, Rektörlüğe Bağli Bölümler, Türk Dili
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

10

Project

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

Adı Soyadı: Nilüfer İnceman Akgün

Doğum Yeri ve Tarihi:  Alaşehir / 1978

Telefon: 0 224 294 0248

Adres: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğe Bağlı Bölümler, Türk Dili Bölümü Başkanlığı, Görükle/ Nilüfer/ Bursa

E-posta: ninceman@uludag.edu.tr

            niluferincemanakgun@gmail.com

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

İlk Öğrenim: 19 Mayıs İlkokulu

Orta Öğrenim: Atatürk Ortaokulu ve Alaşehir Lisesi

Lisans: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü – 1994-1998

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı – 1998-2001 [Prof. Dr. Kerime Üstünova’nın danışmanlığında “Cümleden Büyük Birlikler üzerine Bir Deneme: ‘Alemdağda Var Bir Yılan’, Sait Faik Abasıyanık” adlı yüksek lisans teziyle]

 

KATILDIĞI KURSLAR VE ATÖLYELER

21/22.03.2015 - Masal Anlatıcılığı (Zihinden Çık Bedeninle Anlat) (Eğitmen Judith Liberman)

18/19.04.2015 -  Masal Anlatıcılığı (Simge ve Arketip) (Eğitmen Judith Liberman)

30/31.05.2015 -  Masal Anlatıcılığı (Doğaçlama Sanatı) (Eğitmen Judith Liberman)

2015- TEGV, Yaratıcı Okuma Eğitmenliği

2017- Masalın Şifreleri I. (Eğitmen Tuvana Gülcan)

2018- Masalın Şifreleri II. (Eğitmen Tuvana Gülcan)

2018- İthaki Akademi, Editörlük 1001: Derin Editörlük- (Eğitmen Selahattin Özpalabıyıklar)

 

YABANCI DİL BİLGİLERİ

İngilizce: Orta Düzey

 

GÖREV BİLGİLERİ

Uludağ Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanlığı- Öğretim Görevlisi olarak- 1998-

 

VERDİĞİ DERSLER

-          Türk Dili 1 (1998-…)

-          Türk Dili 2 (1998- …)

-          Çocuk Edebiyatı ve Medya (2015-…)

-          Yazılı Anlatım (2012- …)

-          Sözlü Anlatım (2012- …)

-          Yükseköğretim Yabancı Uyruklu Öğrencilere Türkçe Öğretimi (2017-2018)     

YÜRÜTTÜĞÜ ETKİNLİKLER      

Nilüfer Kütüphaneleri, Misi Çocuk Kütüphanesi Yaratıcı Okuma Etkinliği (2016- …)

Çeşitli okul ve STK’larda- Derneklerde (TEGV, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ÇEK) gönüllü Masal Anlatıcılığı, Yaratıcı Okuma ve Yazma atölyeleri (2015- …)