Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Bizim Yunus'u Anlatan Bizim Kız: Emine Işınsu

Türk Yurdu , vol.41, no.407, pp.34-41, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Geyikler, Annem ve Almanya

Tanpınar Zamanı-Yıllık Edebiyat ve Fikir Dergisi , vol.4, no.4, pp.148-150, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Antalya-Akseki'nin Yetiştirdiği Çağdaş Değerlerden Bir Kültür ve Edebiyat İnsanı: Prof. Dr. Cemal Kurnaz

Akseki Tarih ve Kültür Sempozyumu, Alanya-Antalya, Turkey, 20 May 2021, pp.98-131

A. H. Tanpınar Estetiğinin Temel Bileşenlerinden Müzik ve HUZUR Romanındaki Örüntüsü

Dünya Edebiyatına Uzanan Yolda Bir Türk Yazar: Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962) Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 October 2022

J. V. HAMMER SEYAHATNAMESİ’NDE 19. YÜZYILIN BAŞLARINDAKİ BURSA İZDÜŞÜMLERİ

Bursa'nın Edebiyatı Edebiyatın Bursa'sı Bilgi Şöleni, Bursa, Turkey, 14 October 2022

Edebiyat ve Kadın

Bursa Edebiyat ve Düşünce Akademisi, Bursa, Turkey, 04 June 2022

İRLANDA’DAN TÜRK EDEBİYATINA ve İMAJINA BAKIŞTA ÖZGÜN BİR İSİM: JAMES CLARENCE MANGAN (1 Mayıs 1803–20 Haziran 1849)

Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi Dil ve Edebiyat Söyleşileri, Bursa, Turkey, 22 April 2022

Hayat Zaman Mekan Düzleminde Kadının Tarihi ve Talihi

II. ULUSLARARASI KADIN SEMPOZYUMU: ZAMAN, MEKÂN VE KADIN, 15 November 2021

Prenses Kadriye Hüseyin'in (1888-1955) MEHASİN-İ HAYAT (Hayatın Güzellikleri) Adlı Eserinde Ahlak, Erdem, ve Terbiyeye Dair Görüş ve Düşünceler

İmâm-ı A’zam Fakültesi’nin Ağrı İbrahi Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ile Ortak Düzenlediği “İslam Tarihinde Küresel Değişimler ve İslami/İnsani Araştırmalar Başlıklı I. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu Özel Sayısı, Bağdat, Iraq, 15 November 2021, pp.113-138

“Bir Marşta Buluşan İki Osmanlı Kadın Sanatçısı: Fehime Nüzhet Hanım ve Leyla Hanım (Saz)”

KADINLAR DÜNYAYI ÇALIYOR/SÖYLÜYOR -WOMEN PLAY/SING THE EARTH - Uluslararası Müzik ve Kadın Sempozyumu, Bursa, Turkey, 14 - 21 May 2021

Ali Akbaş’ın Şiirinde Çocuk ve Çocukluk Dünyası

VII. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, Kars, Turkey, 23 October 2020, pp.471-485

Aşk ve İrfan Vadisinin Türk dilindeki Gür Sesi

XV. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ, 25 - 28 September 2020

Hatay’ın Yetiştirdiği Değerlerden Yazar Ayla Kutlu’nun Eserlerinde Hatay Coğrafyası ve Kültürünün İzdüşümleri

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYINLARI ANAVATANA KATILIŞININ 80.YILINDA HATAY ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Turkey, 1 - 02 June 2020

İki Kadın Yazar: Nezihe Araz ve Emine Işınsu’xxnun Kaleminden Yunus Emre

Yunus Emre ve Anadolu’xxda Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.476-500

Edebi Ortamda Uzun Bir Mevsimle Özdeşleşen Şehir, Hakkari

CUMHURİYET DEVRİNİN BİR SERHAT VİLAYETİ HAKK Rİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 2 - 04 May 2019

Kutadgu Bilig ve İnsan Felsefesi Temellendirmesinde Varlık Koşullarından Bilgi Fenomeni

Yazılışının 950.Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.877-895

Karakter Oluşturma, Değer Aktarma ve İrade Eğitiminde Edebiyatın Önemi

XIV. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Baku, Azerbaijan, 26 - 27 September 2019, pp.435-453

Dönemin Hatırat Yazarlarının Tanıklığında Yahya Kemal Beyatlı Profilinin Görünüşleri

II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Üsküp, Macedonia, 20 - 22 April 2018, pp.163-177

Kocaeli’nin Yetiştirdiği Değerlerden Prof.Dr. Talat Tekin ve Şiir Dünyası

Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-IV Bildirileri, Kocaeli, Turkey, 24 - 26 March 2017, vol.3, pp.1507-1524

Bir Söylem, Kültür ve Eylem Adamı Olarak Iğdır’ın Simgelerinden Bir ”Uç Beyi”: İbrahim Bozyel

Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 November 2015, pp.779-804

Cengiz Aytmatov ve Ernest Hemingway’de Tabiat, Hayat ve İrade Eğitimi

4. Uluslararası Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri: Cengiz Aytmatov, Bursa, Turkey, 27 November 2017 - 28 November 2018, pp.303-320

Osmanlı’dan Cumhuriyet’xxe Karikatür Penceresinden ‘Kadın’ Algısına Bakış

ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINDA “KADIN” SEMPOZYUMU, 4 - 06 May 2017

KOCAELİ’NİN YETİŞTİRDİĞİ DEĞERLERDEN PROF. DR. TALÂT TEKİN VE ŞİİR DÜNYASI

4. Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, 24 - 26 March 2017

Tarihsel Süreç İçinde Türk Edebiyatında Kadının Tarihi ve Dili

XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 26 - 27 September 2016

XVIII. Yüzyılda Latin Amerikalı Bir Askerin Perspektifinden İstanbul.

Ortaçağ İslam Dünyasında Seyyahlar ve Seyahatnameleri Uluslararası Bilgi Şöleni, 13 - 15 October 2016

Modern Edebiyatta Farklı Bir Epik Söylem Örneği Olarak İlhan Berk’in Köroğlu Destanı.

International Symposium: Köroğlu and Turkish World Epic Heroes, 10 - 12 October 2016

Tarihsel Süreç İçinde Türk Edebiyatında Kadının Tarihi .

XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı., 25 - 28 September 2016

Son Dönem Osmanlı Edebiyatında Unutulmuş Bir Kadın Yazar Prenses Kadriye Hüseyin 1888 1955

Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi -Halide Edip Adıvar’ın Ölümünün 50. Yıldönümü Anısına, 20 - 22 October 2014

Malatya İkliminden Anadolu Aydınlığına ve Evrensele Açılan Bir İsim: Kenan Işık.

Geçmişten Günümüze Malatya /Kent-Kültür-Kimlik Uluslararası Sempozyumu, 15 - 17 April 2016

İrlanda’dan Doğuya Bakış: James Clarence Mangan ve Türk İmajı

İrlanda’dan Doğuya Bakış: James Clarence Mangan ve Türk İmajı, Turkey, 16 March 2016

Şiir Dünyasıyla Talat Tekin

Prof. Dr. Talat Tekin’i Anıyoruz Programı, Turkey, 24 December 2015

Türkülerde Kadın Dili, Lirizm ve Sosyo-Kültürel Konum

X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 28 September - 01 October 2015

’Mektepten Memlekete’ Edebiyatında Bilinmeyen Bir İsim: Talat Tekin Erdal (1912-1992)

Mektepten Memlekete’ Edebiyatında Bilinmeyen Bir İsim: Talat Tekin Erdal (1912-1992), Turkey, 04 May 2015

Sivas Evlenme Geleneği İçinde “Gelin” Kültürü ya da Kadının “Eşik” Durumu.

Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu, 13 - 15 March 2015

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar

Kadın Algısı ve Edebiyatta Kadın Sempozyumu ve Sergisi, Turkey, 27 February 2015

Yenileşme Dönemi Kadın Kültürü ve Edebiyatı

Anka Kadın Araştırmaları Merkezi Seminer Dizisi, Turkey, 05 February 2015

Halide Edip Adıvar’ın Nasrettin Hoca Üzerinden İronik Çağ Eleştirisi ya da Maske ve Ruh

Ölümünün 50. Yılında Halide Edip Adıvar’ı Anma Paneli, Turkey, 03 December 2014

Dil, Benlik, Kültür

Yüce Fen Lisesi Edebiyat sohbetleri, Turkey, 22 September 2014

Değer Aktarma, Rol Model Olma ve İrade Eğitimi Konusunda Edebiyatın Yeri ve Önemi.

Polonya-Türkiye İlişkilerinin 600. Yıl Dönümü -Türkoloji Araştırmalarının Dünü, Bugünü ve Yarını / III. Uluslararası Türkoloji Kongresi, 25 - 27 June 2014

Halide Edip ve Çağlara İronik Bakış

A.Ü. DTCF Sohbetleri, Turkey, 22 May 2014

Halide Edip Adıvar ve İroni

Ölümünün 50. Yılında Halide Edip Adıvar Paneli, Turkey, 15 April 2014

Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı” Adlı Eseriyle Gülten Akın’ın Şiir Dünyasında MARAŞ

Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu, 18 - 20 April 2013

Prenses Kadriye Hüseyin’in Düşünce Dünyasında Doğu-Batı

Uluslararası Türk-Arap Müşterek Değerler ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu, 12 - 15 May 2013

Vera Mutafçıyan’ın Cem Sultan Romanında Poetika İzlekleri

Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu-Prof. Dr. Mehmet Çavuşoğlu Anısına, 10 - 12 May 2012

Dil, Kadın Dili, Kadın Edebiyatında Popüler Dil ve Gerçeklik

Türkiye V. Dini Yayınlar Kongresi, Turkey, 2 - 04 December 2011

Yahya Kemal’in Şiir Evrenindeki İzdüşümlerden: Lale Devri

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türkoloji Sempozyumu, (Prof. Dr. Mine Mengi Adına), Turkey, 20 - 22 October 2012

Mehmet Akif Ersoy’un Safahat’ında Kadın

Uluslararası Türkiye-Mısır Dostluğunda Bir Köprü: Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, 1 - 06 November 2010

Bilim Kültür ve Sanatın Bir Karakter Odağında Kesiştiği Eser: Bir Bilim Adamının Romanı

Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu, 18 - 20 April 2012

Cumhuriyet Öncesi ve Sonrasında Türk Kadınının Şiiri

Türk Şiirinde Kadın Şairlere Bakış Sempozyumu, Turkey, 23 February 2012

Eser ve Hayat Bağlamında Mehmet Akif Ersoy

Ölümünün 75. Yılında Mehmet Akif Ersoy’u Anma Toplantısı, Turkey, 27 December 2011

Peyami Safa’nın Ölümünün 50.Yılı

Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fak.-Edebiyat Topluluğu Etkinlikler dizisi, Turkey, 23 December 2011

Cumhuriyet Dönemi Türk Hikayesinde ‘Demiryolu’ ve ‘Tren’ Teması

Uluslararası İpekyolu’ndan Şimendifere; Türk Kültüründe Ulaşım Sempozyumu, 14 - 16 April 2011

1920-1938 Dönemi Türk Romanında Atatürk ve Ankara

Doğumunun 125. Yılında Mustafa Kemal Atatürk Uluslararası Sempozyumu, 15 - 18 May 2006

Pierre Loti Belgeseli Eşliğinde; Oryantalist Konum ve Türk Edebiyatçılarından Değerlendirmeler

Başkent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kültür Söyleşileri, Turkey, 20 May 2011

Ferit Muhiç ve Zirve den Sesler

Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu, 13 - 15 May 2010

Osmancık Romanında Motif Değerler

CIEPO-19 Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Dönemi Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu, 26 - 30 July 2010

İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy

Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi-Eğitim Fakültesi Söyleşileri, Turkey, 12 March 2009

Hüzünlü Bir Tahattur Lirik Bir Tahyyül Abdulhak Şinasi Hisar ve İstanbul

1. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu, 3 - 05 April 2008

Tarihimizin Gür Sesi Yahya Kemal

Uluslararası Şairler Şöleni / Yaya Kemal Beyatlı Paneli, Turkey, 9 - 11 May 2008

Haçin Dedikleri veya Bir Bölge ve Bir Roman Olarak Haçin

ICANAS 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10 - 15 September 2007

1980 Sonrasında Kadın ve Edebiyat

1980’den Bugüne Türkiye’de Kadın Paneli, Turkey, 29 November 2007

Abdülhak Şinasi Hisar’ın (1888-1963) Romanya İzlenimleri

II. Uluslararası Romanya’da Türk Kültürünün İzleri Sempozyumu, 3 - 08 September 2007

Prenses Kadriye Hüseyin ve Mukaddes Ankara’dan Mektuplar

Uluslararası, Multidisipliner Kadın Kongresi, 13 October 2009 - 16 October 1009

Books & Book Chapters

Divanı Lugati't Türk'ün Engin Dünyasındaki Zenginliklerden 'Kadın'a Dair Giyim-Kuşam ve Süslenme Kültürü

in: Türk Dünyasında Kadın ve Moda, Arman Nurmakhamatuly, Editor, Aslanoğlu Matbaacılık, Ankara, pp.2-14, 2023

“BEŞİĞİ SALLAYAN EL, DÜNYAYA HÜKMEDER” SÖYLEMİ İÇİNDEN HALİDE EDİB ADIVAR

in: Tarihte İz Bırakan Kadınlarımız, Fatma Aysel Ilgın, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.195-225, 2022

Prenses Kadriye Hüseyin’in Değerler Dünyasında ‘Saygı’ Kavramı

in: Saygı Kitabı, TEKCAN, Münevver - ALAN, Sümeyra, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya-İstanbul, pp.283-309, 2022

“BEŞİĞİ SALLAYAN EL, DÜNYAYA HÜKMEDER” SÖYLEMİ İÇİNDEN HALİDE EDİB ADIVAR

in: Tarihte İz Bırakan Kadınlarımız, Fatma Aysel Ilgın, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.195-225, 2022

“Göygöl” Şiirinde, Suyun ve Şairin Belleğindeki Kadim Zenginlik

in: Ali Akbaş Armağanı, Ömeroğlu Yakup, Kurt Mustafa, Editor, Bengü, Ankara, pp.279-293, 2022

Kırk Beş Yılın Dostluk Yolculuğu ve Nazım Hikmet Polat

in: Prof. Dr. NÂZIM H. POLAT'A ARMAĞAN, Haykır, Tayfun-Apaydın, Dinçer-Akbaş, Merve, Editor, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, Ankara, pp.143-150, 2022

Ali Akbaş'ın Şiir Evreninde "Azerbaycan" ya da Altayistik Dünyadan Azerbaycan'a Bakış

in: Ali Akbaş Armağanı, Ömeroğlu Yakup, Kurt Mustafa, Editor, Bengü, Ankara, pp.205-243, 2022

Kaderimdin

in: Şükrü Karaca Kitabı-Baba'ya saygıyla, Karaca, Nesrin, Editor, Bengü Yayınları, Ankara, pp.15-18, 2022

"İKİ İNGİLİZ KADIN GEZGİN: JULİA PARDOE (1806-1862) ve MARY ADELAIDE WALKER (1820-1905) PERSPEKTİFİNDEN BURSA İZLENİMLERİ"

in: Bursa Atlası, Alev Sınar Uğurlu - Selçuk Kırlı, Editor, Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi, Bursa, pp.259-293, 2022

“Türkiye ve İrlanda Milli Marşları”

in: 100 Ülke 100 Marş İstiklal Marşı, Birol Emil-Zeki Taştan, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.401-415, 2021

“Süleymaniye Kürsüsünde’n Yükselen Bilge Ses: Mehmet Akif”

in: Mehmet Akif Ersoy - Çetin ve Sessiz Bir Volkan, Salim Çonoğlu-Yasin Yavuz, Editor, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, pp.33-56, 2021

Ümitsizlikten Kurtuluş ve Mücadele Yolunda: Işık ve Müjde Olarak İstiklal Marşı

in: 100.Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif, Öcalan, Hasan Basri, Editor, BUÜ Basımevi Müdürlüğü, Bursa, pp.7-34, 2021

Ümitsizlikten Kurtuluş ve Mücadele yolunda: Işık ve Müjde Olarak İstiklal Marşı

in: 100.Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif, Öcalan, Hasan Basri, Editor, Bursa Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, pp.7-34, 2021

‘Kıssa’ ve ‘Destan’ Çağlayanından, Ruhunun Sakin Denizine Mehmet Akif’in Gölgeler’i /From The Cascade Of ‘Parable’ And ‘Epic’ To The Serene Waters Of His Soul, Golgeler Of Mehmet Akif

in: 3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu: İstiklal Marşının Kabulünün 100. Yılı Özel Sempozyumu, Bildiriler Kitabı / 3rd International Symposium of Mehmet Akif Ersoy: The Special Symposium on The 100 Anniversary of Adoption of The Turkish National Anthem, Proceeding Books (27-31 Ekim 2021, Burdur-Türkiye), Prof. Dr. Mehmet KARACA Prof. Dr. Zafer GÖLEN Prof. Dr. Hasan BABACAN Prof. Dr. Abidin TEMİZER Doç. Dr. Canan OLPAK KOÇ Dr. Öğretim Üyesi Mustafa KILINÇ Dr. Öğretim Üyesi Şükrü ÜNAR, Editor, Baskı/Print Tam Pozitif Reklam Matbaa, Ankara www.pozitifmatbaa.com, Burdur, pp.655-670, 2021

Hayat Zaman Mekan Düzleminde Kadının Tarihi ve Talihi

in: Zaman Mekan Kadın, Dilek Maktal Canko, Zeynep Türkyılmaz, Lale Barçın Aka, Sinem Utanır Altay, Editor, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.1-10, 2021

“Orhan Şaik Gökyay’ın Bakışından 23 Nisan 1920 TBMM’nin Açılışı ve Bayram 0larak Kabulüne Dair”

in: Hacettepe Türkoloji 50. Yıl Armağanı, Nurtaç Ergün Atbaşı-Koray Üstün, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.597-614, 2021

Dosya: Bir Prenses Kadriye Hüseyinve Bir Ressam Vittoria Pisani

in: Mukaddes Ankara'dan Mektuplar Prenses Kadriye Hüseyin, Yakup Ömeroğlu, Editor, Biyografi Net yayıncılık, Ankara, pp.27-47, 2021

Mehmet Akif Ersoy'da Doğuya Yönelim ve Türk Dünyasına Bakış

in: Mehmet Akif’i Anlamak, Sınar Uğurlu Alev, Kırlı Selçuk, Editor, Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi, Bursa, pp.87-107, 2021

Dünyaya Tutunamayan Ruhlar ya da Türk Şiirinde "Son Söz"ü İntihar Olanlar

in: Bilim ve Kültür Aynasında İntihar, Ayan Dursun, Hancı Hamit, Demirbaş Hatice, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.341-374, 2021 Sustainable Development

Türk Kadınının Düşünce, Yazma ve Eylem Birikiminde Öncü İsimlerden: Fehime Nüzhet Hanım

in: PROF. DR. PERVİN ÇAPAN ARMAĞANI, UÇAN EKE Nagehan- TANÇNilüfer, Editor, Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, pp.498-527, 2021

“Yakın Dönem İki Biyografi Çalışmasında Peyami SAFA Profili: Beşir Ayvazoğlu-Nevzat Kösoğlu)

in: 60.Yıl Hatırası PEYAMİ SAFA, Dr. Cengiz Karataş, Editor, İlbilge Yayıncılık Eğitim, Ankara, pp.35-59, 2021

Emine Işınsu

in: Emine Işınsu Armağanı, Hakan Sarı, Yusuf Koşar, Editor, Ihlamur Kitap, İstanbul, pp.22-26, 2020

Tarihi-Biyografik’ Niteleme Işığında Çağdaş Dönem Yunus Emre Romanları

in: Tarihten Romana Malazgirt, Maşallah Nar-Mehmet Tuğrul, Editor, Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, pp.147-163, 2020

Biyografi, Biyograflık ve Türevleri

in: Biyografi Analiz 3, Atasoy, Fahri, Editor, Biyografi Net Yayıncılık, Ankara, pp.85-88, 2020

EDEBİ MUSÂHABE’LERİNİN İÇİNDEN ÖMER SEYFETTİN’İN GÖRÜŞ ve DÜŞÜNCELERİ

in: Sonsuza Uzayan Ses: Ömer Seyfettin, Argunşah Hülya, Şengül Abdullah, Gür Murat, Editor, Dergâh, İstanbul, pp.53-74, 2020

Ömer Seyfettin’in Spor, Gençlik ve Halk Sağlığı Konusuna Dair Görüşleri

in: Ömer Seyfettin, ERAYDIN Argunşah, Hülya, Editor, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, pp.157-171, 2020

Ömer Seyfettin’in Edebi Dönemlere ve Kişiliklere Eleştirel Bakışı

in: Vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin Kitabı, Prof. Dr. Nesrin Karaca-Mustafa Başpınar, Editor, DEREN MATBAACILIK, Ankara, pp.111-141, 2020

'Biyografi, Biyograflık ve Türevleri'

in: Biyografi Analiz-3 Seçki Kitap, , Editor, Biyofrafi Net Yayıncılık, Ankara, pp.85-88, 2020

Emir Bey’in Kızları Romanında Bakış Açısı ve Anlatıcı Düzlemi

in: Romanda Bakış Açısı ve Anlatıcı Düzlemi, Veysel Şahin, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.509-530, 2020

Ömer Seyfettin’xxden Yazmak Sanatı ve Edebiyat Derslerine Dair Altın Kurallar

in: Vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin’xxe Armağan, Alev SINAR UĞURLU, Selçuk KIRLI, Editor, Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi, Bursa, pp.265-285, 2020

İngiliz Yazar ve Ressam Mary Adelaide Walker’xxın (1820-1905) Bursa Albümü seyahatnamesi

in: Geçmişten Günümüze Seyahat Edebiyatı, , Editor, Elginkan Vakfı Kitabevi, İstanbul, pp.451-478, 2019

LATİN AMERİKALI BİR ASKER GENERAL FRANCISCO DE MİRANDA’NINPERSPEKTİFİNDEN 18. YÜZYILDA İSTANBUL

in: Yazının Elinden Tutmak-Prof. Dr. Tarık Özcan’a Armağan, Taner Namlı, A.Faruk Güler, Fatih Aslan, Mutlu Deveci, Editor, Hiper Yayın 540, İstanbul, pp.100-123, 2019

Cengiz Dağcı ve Yurt Sevgisinin Yansıdığı Edebiyat Tutkusu

in: Doğumunun 100.Yılında Cengiz Dağcı’ya Armağan, Alev Sınar Uğurlu, Selçuk Kırlı, Editor, Bengü Yayıncılık, Ankara, pp.151-172, 2019 Sustainable Development

Farklı ve Çoklu Anlatımla Yaratılan Adam/lar: Fahim Bey ve Biz

in: Romanda Kişiler Dünyası, KORKMAZ Ramazan, ŞAHİN Veysel, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.171-197, 2018

Gülten Akın’xxın Perspektifinden Şair Tanpınar ve Dünya Görüşü

in: Bir Güneş Avcısı - Ahmet Hamdi Tanpınar, İbrahim Şahin, Editor, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, pp.45-66, 2018

III.cilt

in: Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu IV-Bildirileri, Haluk Selvi, İbrahim Şirin, M.Bilal Çelik, Ali Yeşildal, Resul Narin, Editor, Bilnet Matbaacılık ve Yayıncılık, Kocaeli, pp.1507-1524, 2018

Maske ve Ruh ya da Nasreddin Hoca Prizmasından Çağlara İronik Bakış

in: Halide Edip Adıvar İncelemeleri, Prof. Dr. Nurullah Çetin, Editor, Atlas Yayınevi, Ankara, pp.27-55, 2017

MODERN EDEBİYATTA FARKLI BİR EPİK SÖYLEM ÖRNEĞİ OLARAK İLHAN BERK’İN KÖROĞLU DESTANI

in: Köroğlu ve Türk Dünyası Destan Kahramanları, Yrd. Doç. Dr. Azize AKTAŞ YASA - Doç. Dr. Faruk ÖZTÜRK, Editor, Bamer Yayınları, pp.571-591, 2016

“The Significance of Literature in Transmitting Values, Constructing Role Models and Educating the Will”

in: Remarks on Turkish Studies, Marzena Godzinska, Aslı Cevgin Uysal, Władysław Chilmon, Editor, Zakład Graficzny, Varşova, pp.293-306, 2015

Azerbaijan in World Literature

in: Azerbaycan Dünya Edebiyatında / Beynelhalk Sempozyumun (27-29 Mayıs 2011) Materyalleri, , Editor, Hazar Üniversitesi Yayını, pp.325-348, 2012

A Lake and Two Poems, or Two Different Views of ‘Göygöl’

in: Man and Nature in the Altaic World, Kellner-Heinkele-Elena V. Boykova-Brigitte Heuer, Kaus Schwarz , Editor, Klaus-Schwarz-Vlg; Auflage: 1., Erstausgabe, pp.192-204, 2012

Tanzimat Devri Batılılaşma Anlayışı ve Tiyatro

in: Ayla Demiroğlu Kitabı, , Editor, Kutup Yıldızı Yayınları, pp.346-358, 2007

Celal Sahir Erozan

Kültür Bakanlığı, Ankara, 1992

Metrics

Publication

150

Thesis Advisory

6

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals