Education Information

Education Information

  • 2013 - 2016 Postgraduate

    Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri (Yl) (Tezli), Turkey

  • 2005 - 2009 Undergraduate

    Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Turkey