Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Studies on biochemical, serological and further characteristics of Streptococcus porcinus

JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE SERIES B-INFECTIOUS DISEASES AND VETERINARY PUBLIC HEALTH, vol.45, pp.235-243, 1998 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bursa da Tüketime Sunulan Sucuk Sosis ve Salamların Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri

2.Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi ( Uluslarası Katılımlı), Bursa, Turkey, 18 - 20 September 2006