Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Zeynep Yürekli, Architecture and Hagiography in the Ottoman Empire: The Politics of Bektashi Shrines in the Classical Age

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, vol.58, pp.316-318, 2021 (Journal Indexed in AHCI)

Articles Published in Other Journals

GEÇ ORTAÇAĞ DÖNEMİ’NDE MISIR ve KUZEY AFRİKA’DA KALENDERÎLİK

International Journal of Social Inquiry, vol.14, no.2, pp.813-838, 2021 (Other Refereed National Journals)

ORTAÇAĞ YAKINDOĞUSU’NDA DERVİŞ TOPLULUKLARI

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.41, pp.1335-1369, 2021 (Other Refereed National Journals)

Ortaçağ Dönemi Derviş Topluluklarını Nasıl Kavramsallaştırmalı?

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, no.17, pp.415-436, 2021 (Other Refereed National Journals)