Ortaçağ Dilenci Keşiş ve Gezginci Derviş Topluluklarının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi


ŞEN M. S.

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, vol.19, pp.37-65, 2022 (Peer-Reviewed Journal)