Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FIKHIN HUKUKSALLAŞMASI SORUNU ÜZERİNDEN GÜNÜMÜZDE FIKIH-TOPLUM İLİŞKİLERİ

Modern Çağda Fıkhın Anlam ve İşlevi-III –FIKIH ve TOPLUM, Sakarya, Turkey, 28 May 2022

Parçacı ve Bütünsel Bakış Zaviyesinden Günümüz Faiz Tartışmaları

Sempozyum-Genel Değerlendirme, Bursa, Turkey, 21 April 2018

İslam’ın Hayvanlara Bakışı ve Onlar İçin Tanımlanmış Temel Haklar

2. Sokak Hayvanları Kongresi, Bursa-Nilüfer Belediyesi, Bursa, Turkey, 11 - 13 May 2017

Resmi Bir Kurum Olarak Hisbe Teşkilatı Ve Fütüvvet İle Mukayesesi

II. Uluslararası Harakani Sempozyumu, Kars, Turkey, 16 - 18 October 2014

İctihad, Taklid ve Mezhep Taassubu Bağlamında Bir Osmanlı Fakihi: Molla Hüsrev

Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu, Bursa, Turkey, 18 - 20 November 2011

Fıkıh-Toplum İlişkisi Bağlamında Vani Mehmed Efendi’nin Mezhep Anlayışı

Ulusal Vani Mehmed Efendi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 7 - 08 November 2009, pp.187-204

“Postmodern Bir İnsan Hakları Söylemi Olarak Hukukî Çoğulculuk ve İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”

İnsan Hakları ve Din Sempozyumu) -Bildiriler, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 May 2009, pp.187-204 Sustainable Development

Hukuk-Kültür İlişkisi Bağlamında Hukukî Çoğulculuk ve İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Küresel Diyalog Kongresi, Isparta, Turkey, 24 - 27 September 2009, pp.3091-3010

Books & Book Chapters

Episodes in the Encyclopedia

TARİHTE MÜSLÜMANLAR

OTTO Yayınları, pp.487-489, 2020

TARİHTE MÜSLÜMANLAR

OTTO Yayınları, pp.490-492, 2020

Metrics

Publication

30

Project

1

Thesis Advisory

26

Open Access

18
UN Sustainable Development Goals