Bir Finansman Modeli Olarak Mudârabe’nin Faizsiz Bankacılıkta Etkin Şekilde Kullanılması Sürecinde Sivil Toplum Örgütlerinin Aktif Rol Üstlenmesi


KUMAŞ M. S.

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.67-87, 2016 (Peer-Reviewed Journal)