Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Karışık ligantlı Co(II) ve Ni(II)-2,6-piridindikarboksilik asit komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik etkilerinin incelenmesi

5th eurasian conference on biological and chemical sciences, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2022, pp.848-855 Creative Commons License

KARIŞIK LİGANTLI Co(II)-2,6-PİRİDİNDİKARBOKSİLİK ASİT KOPMLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

VIII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 2 - 05 September 2021, pp.39-40

KARIŞIK LİGANTLI Ni(II)-5,5-DİETİLBARBİTURAT KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ

VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Turkey, 17 - 21 May 2017

Krom(III) ün 8-hidroksikinolin türevleri ile oluşturduğu komplekslerin kararlılığı

IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Tokat, Turkey, 30 May - 02 June 2013, pp.39-40

Bazı hidroksamik asitlerle krom(III) iyonunun oluşturduğu kompleksler

III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale, Turkey, 19 - 22 May 2011, pp.39-40

Karışık ligandlı Cu(II)-5,5-dietilbarbiturat komplekslerinin sentezi

II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Elazığ, Turkey, 16 - 19 May 2009, pp.171-172 Creative Commons License

Bursa ve Çevresinin Kirlilik ve Kentleşme Profili

I. Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 24 - 26 June 1996, pp.821-843

Other Publications

Metrics

Publication

31

Citation (WoS)

94

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

95

H-Index (Scopus)

6

Project

9

Thesis Advisory

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals