Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Scrutinizing Possible Procedures by which States Withdraw from the United Nations

ULUSLARARASI ILISKILER-INTERNATIONAL RELATIONS, vol.16, no.61, pp.39-54, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

ASSESSING THE LINK BETWEEN LIMITED ACCESS TO HEALTHCARE AND VIOLATION OF THE RIGHT TO LIFE IN EUROPE DURING COVID-19 OUTBREAK

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.695-707, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Yabancı Uyruklu Öğrencilerdeki Türkiye İmajı: Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği

Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.12, pp.103-133, 2020 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

ABD Büyükelçiliği’nin Taşınması Davası’nın Muhtemel Sonuçları

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, no.148, pp.353-379, 2020 (Other Refereed National Journals)

Irak’in Işid ile Mücadele Stratejileri: Omnibalancing Teorisi Perspektifinden Analizi, 2(1), 50-67, 2019.

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi, vol.2, no.1, pp.50-67, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

IŞİD’in Hibrit Savaş Stratejileri: Hibrit Savaş Konsepti Perspektifinden Analizi

International Journal of Politics and Security, vol.1, no.1, pp.25-56, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Rise of Transnational Democracy and its Effect on the International Legal Order

Akademik İncelemeler Dergisi, vol.13, no.2, pp.387-414, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Critical Evaluation of Promoting Participation of NGOs in the UN Security Council

Uludag University International Journal of Social Inquiry, vol.11, no.1, pp.43-69, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANALYSING RELATIONS BETWEEN THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL AND NGOS

Tesam Akademi Dergisi, vol.4, no.2, pp.11-33, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

CODE OF CONDUCT AS AN ALTERNATIVE TO REFORMATION OF THE UN SECURITY COUNCIL

Alternatif Politika, vol.9, no.2, pp.192-213, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

EXAMINING THE STATE-CENTRIC UNSC FROM THE COSMOPOLITAN DEMOCRACY PERSPECTIVE

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.2, pp.1-27, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining the Possibility of an Eastphalian International Order

SIYASAL-JOURNAL OF POLITICAL SCIENCES, vol.26, no.2, pp.111-130, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Terörizmle Mücadelede Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Kısıtlı Rolü: Tanrı’nın Direniş Ordusu (Lord's Resistance Army-LRA) Örneği

Eleventh International Eurasian Conference on Language & Social Sciences, Gjakova, KOSOVA, 2 - 03 February 2021 Sustainable Development

Analysing the Usefulness of Referring International Disputes to the ICJ

Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa, Turkey, 8 - 10 October 2018

Is the UNSC the only means for fulfilling the R2P?

3rd Eurasian Conference on Language Social Sciences (ECLSS, 27 - 29 June 2018

The Kashmir Conflict: Analysing the Possibility of Taking the Issue to the ICJ

3rd Eurasian Conference on Language Social Sciences (ECLSS), 27 June 2018

Books & Book Chapters

Uluslararası STK’ların Barışa Katkı Sağlamada Yaşadıkları Sorunlar

in: Uluslararası Çatışma Çözümü: Hukuksal Yöntemlerden Alternatif Çatışma Çözümüne, Muzaffer Ercan Yılmaz, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.257-276, 2022

Critical Assessment of the Geneva Call’s Approach of Engaging Armed Non-State Actors

in: Security Issues in the Context of Political Violence and Terrorism of the 21st Century, Acar Hasan, Deniş Halil Emre, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.28-40, 2021 Sustainable Development

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ’NDE ANTİ-BALAKA: SİYASAL GÜÇ MÜCADELESİNDEN MEZHEPSEL ŞİDDETE DÖNÜŞEN EYLEMLERİNİN ANALİZİ

in: Siyasal Şiddet ve Radikalleşme Bağlamında TERÖR ÖRGÜTLERİ, Acar Hasan, Yenal Serkan, Editor, Nobel, Ankara, pp.315-337, 2020 Sustainable Development

Appraising Reasons for Participation of NGOs in the Maintenance of International Peace and Security

in: Current Security Issues in International Relations: The World Between Fear and Hope, , Editor, Peter Lang, pp.195-210, 2019