Yabancı Uyruklu Öğrencilerdeki Türkiye İmajı: Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği


Bektaş M. H. M., Öngen Bilir K. B., Alan T.

Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.12, pp.103-133, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Ülkemizde yakın dönem içerisinde yabancı uyruklu öğrenci sayısında önemli oranda artış olmuştur. Bu sayının büyük kısmı, eğitimlerini tamamladığında ülkemizden ayrılan geçici bir nüfus oluşumunu temsil etse de sürecin sadece kısa vadede değil uzun vadede de ülkemiz açısından birtakım sonuçları olabilmektedir. Ülkemizde belli bir süre kaldıktan sonra kendi ülkelerine veya başka ülkelere taşınan yabancı öğrencilerde oluşan Türkiye imajı uzun vadeli sonuçların en önemli etkenlerinden bir tanesidir. Bu bağlamda, ülkemize gelmeden önce ve geldikten sonra yabancı öğrencilerdeki Türkiye imajlarının nasıl olduğunu tespit etmek elzem olmaktadır. Mevcut çalışmanın amacı, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde eğitim almakta olan yabancı uyruklu öğrencilere anket yoluyla ulaşıp, “Yabancı öğrenciler üniversitemizde eğitim almaya başladıktan sonra kendilerindeki Türkiye imajında bir değişiklik oldu mu, olduysa bunun nedenleri nelerdir?” sorularına karşılık bulmaya çalışmaktır. Buradan elde edilen verilere, gerek hâlihazırda ülkemizde bulunan gerekse ileride gelecek olan yabancı uyruklu öğrencilerdeki Türkiye imajını daha da iyileştirmek amacıyla geliştirilecek politikaların oluşturulmasında somut kaynak olarak başvurulabilecektir.