Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Doctorate

  Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Turkey

 • 2018 - 2020 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Turkey

 • 2013 - 2017 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

 • 2020 Postgraduate

  Ali b. el-Medînî’nin İlelü’l-hadîs ve Ma’rifetü’r-ricâl ve’t-târîh adlı eserinin hadis ilmi açısından değerlendirilmesi

  Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate Arabic

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2018Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP)

  Education Management and Planning , İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)