General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Temel Islam Bilimleri, Hadis
Research Areas: Theology

Metrics

Publication

2

Biography

1995 yılında Elazığ'da doğdu. Lise eğitimini 2013 yılında Malatya İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 2017'de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2018'de Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne araştırma görevlisi olarak atandı. "Ali b. el-Medînî'nin İlelü'l-hadîs ve ma'rifetü'r-ricâl ve't-târîh Adlı Eserinin Hadis İlmi Açısından Değerlendirmesi" başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı (2020). Aynı Üniversite'de doktora eğitimine devam etmektedir.