Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Al-Shabab Movement and the Future of Islam in Somalia

İLSAM AKADEMİ DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.55-83, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

TEBLİĞ CEMAATİ VE KIRGIZİSTAN’DAKİ FAALİYETLERİ

Tesam Akademi, vol.6, no.1, pp.249-281, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Safevid Religious Policy and Propagation of Shiism in Iran

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , no.4, pp.7-36, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

SAFEVÎLER DÖNEMİNİN ŞİÎ-SÜNNÎ İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, vol.6, no.2, pp.63-85, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Safevîler Dönemin Şiî-Sünnî İlişkileri Üzerindeki Etkisi

Ortadoğu’nun Geleceği Açısından Şiî-Sünnî İlişkileri, Çorum, Turkey, 27 - 29 September 2013, pp.53-68

Books & Book Chapters

İslam Düşünce Geleneğinde Takrîb: Beklentiler ve Gerçekler

in: İslam Dünyasında Sosyal ve Siyasal Hareketlilik Unsuru Olarak Mezhepler, Mizrap Polat, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.51-71, 2021

BİR HALK DİNDARLIĞI ÖRNEĞİ OLARAK ANADOLU ALEVÎLİĞİ: TARİH, İNANÇ VE UYGULAMA

in: HALK İNANIŞLARI VE UYGULAMALARI, Niyazi Akyüz,İhsan Çapcıoğlu, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.371-405, 2021

Safevî İlmi Geleneğinin İnşası ve İran'ın Şiîleşmesi

in: Safeviler Kültür-Diplomasi-Toplum, Mehmet Dağlar, Editor, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.83-114, 2021

XVIII. Asırda Vehhâbilik ve Tasavvuf

in: Doğuşundan Günümüze Tasavvufa Dair Tartışmalar: 13 asırlık ittifak ve mücadele, Frederick De Jong,Bernd Radtke, Editor, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, pp.231-243, 2020

Making Sense of Sufering: Theory, Practice, Representation

in: Making Sense of Suffering: Theory, Practice, Representation, Bev Hogue,Anna Sugiyama, Editor, Brill, Leiden , Leiden, pp.77-84, 2020 Sustainable Development