SAFEVÎLER DÖNEMİNİN ŞİÎ-SÜNNÎ İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


Creative Commons License

Çelenk M.

e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, vol.6, no.2, pp.63-85, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: e-Makâlât Mezhep Araştırmaları
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.63-85

Abstract

The basic aim of this article is to clarify religio-political activities of Safavid dynasty and Sunni-Shiite relations. Thus the emergance of Safavid dynasty, its activities of religious propagation, its religious agenda and the responses of Ottoman empire are held in detail. The attempt of religious dialog process is another main topic of this article.

Bu makalenin temel amacı, Safevî Devleti’nin dini/siyasi faaliyetleri ve buna bağlı olarak gerçekleşen Sünni/Şii ilişkilerinin seyrini açıklamaktır. Bu çerçevede Safevî Devleti’nin ortaya çıkışı, propaganda faaliyetleri, dini programı ve Osmanlı Devleti’nin bu gelişmeler karşısındaki tepkileri ele alınmıştır. Tarafların dini/mezhebi diyalog çabaları ise araştırmanın ele aldığı diğer bir husustur.