Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Travma görmüş daimi dişlere multidisipliner tedavi yaklaşımı: İki olgu sunumu

Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 10-13 Mayıs 2018 / Adana HiltonSA, 10 - 13 May 2018

Farklı kök kanal dezenfeksiyon prosedürlerinin E. Faecalis biyofilmi üzerine etkisi

Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 10-13 Mayıs 2018 / Adana HiltonSA, 10 - 13 May 2018

GENİŞ PERİAPİKAL LEZYON GÖSTEREN TİP I DENS INVAGİNATUSUN BİLGİSAYARLI TOMOGROFİ İLE TESHİSİ VE ENDODONTİK TEDAVİSİ OLGU SUNUMU

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

HUMAN GİNGİVAL FİBROBLASTLARI ÜZERİNE SODYUM HİPOKLORİT VE KİTOSANIN SİTOTOKSİSİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 May 2016 - 29 January 2017

İKİ KÖKLÜ VE İKİ KANALLI ALT ÇENE KANİN DİŞLERİNİN ENDODONTİK TEDAVİSİ İKİ OLGU RAPORU

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

Akut Alevlenmlerde biyomekanik preparasyonun rolü

Türk Endodonti Dernegi 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 26 - 29 May 2016

FARKLI NİKEL TİTANYUM Nİ Tİ KÖK KANAL EĞELERİNİN UZUN SÜRELİ KULLANIMI SONRASI OLUŞAN METAL YORGUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

Iki Palatinal Kanala Sahip Maksiller Birinci Molar Disin Kök Kanal Tedavisi Vaka Raporu

Türk Endodonti Dernegi 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 26 - 29 May 2016

ÜÇ KÖKLÜ VE ÜÇ KANALLI MAKSİLLER PREMOLAR DİŞİN KÖK KANAL TEDAVİSİ OLGU RAPORU

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 May 2016 - 29 January 2017

GEMİNASYONA UĞRAMIŞ MAKSİLLER SANTAL DİŞİN ENDODONTİK TEDAVİSİ BİR OLGU SUNUMU

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

FLARE UP GELİŞEN MAKSİLLER LATERAL DİŞİN ENDODONTİK TEDAVİSİ OLGU BİLDİRİMİ

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

The evaluation of one shape new generation Protaper Next Mtwo and Waveone efficacy onflexural strength incidence of root dentin

1st Online Scientific Congress of the International Association of Endodontic Education, Research & Practice November 30th 2015-January 31st 2016., 30 November 2015 - 31 January 2016