Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Göçün Güvenlikleştirilmesi Bağlamında Bulgaristan’ın Suriyeli Göçmenlere Yönelik Politikası

Güvenlik Stratejileri Dergisi, vol.16, no.35, pp.555-594, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

The Place of Public Diplomacy in Bulgaria’s Balkans Policy During the GERB Governments

Journal of Diplomatic Research, vol.1, no.1, pp.85-97, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

An Evaluation on Istanbul’s Bulgarians As The “Invisible Minority” of Turkey

Turan Stratejik Araştırma Merkezi Dergisi, vol.11, no.43, pp.387-393, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Bulgaristan-Yunanistan Nüfus Mübadelesi İle Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi Arasındaki Etkileşimin Değerlendirilmesi

International Journal of Social Inquiry, vol.12, no.1, pp.219-238, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2001 Sonrası Dönemde Bulgaristan’dan Avrupa Birliği Ülkelerine Türk Göçlerinin Analizi

Karadeniz Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.55, pp.169-188, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Bulgaristan Romanlarının Güncel Sorunlarına Yönelik Bir Değerlendirme

Avrasya Etüdleri, no.50, pp.73-97, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemi Türkiye-Bulgaristan İlişkileri (2002-2015)

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.2, pp.85-112, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Reflection of Andijon Events to the Human Rights Report of the US Department of State (2005-2012) to the US’xx Uzbekistan Policy

Management And Education - University of “Prof. Dr Assen Zlatarov”, Burgas, vol.9, no.4, pp.52-56, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Kerimov Yönetiminde Özbekistan ın İç ve Dış Politikasının Analizi

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.29-51, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Bulgaristan Türklerinin Tarihsel Süreç İçerisinde Dönüşümü AB Üyelik Süreci ve Türk Azınlığa Etkileri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.2, pp.341-371, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Comparative Analysis of the Policies of Turkey, Russian Federation and Greece Towards the Kosovo Issue (1999–2008)

Russia — Turkey — Greece: Dialogue Opportunities in the Balkans, Moscow, Russia, 15 September 2020

Türkiye’deki Bulgaristan Göçmenlerinin Dernekleri ve 1989 Zorunlu Göçü’nün 30. Yılına Dair Yapılan Faaliyetlerin Değerlendirilmesi

BULGARİSTAN’DAN TÜRKLERİN 1989 ZORUNLU GÖÇÜ: 30 YIL SONRA GÖÇMENLERİN ALGILARI 6-7 Aralık / December 2019, 6 - 07 December 2019

Muhacirlikten Gurbetçiliğe: 2000’li Yıllarda Bulgaristan’dan Türk Göçleri

1989 GÖÇÜNÜN 30.YIL DÖNÜMÜ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 15 - 16 June 2019

İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı Dönemi’nde Türkiye’nin Balkanlar Politikası (1939-1950)

”Ulusal Kahraman, Devlet Adamı: İsmet İnönü”, Turkey, 25 October 2018

Balkanlarda Diplomasi ve Savaşın Değişen Rolü: 2018 Yılı Gelişmeleri Bağlamında Makedonya’xxnın İsim Sorununun Analizi

Uluslararası X. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa Uludağ Üniversitesi, 8 - 10 October 2018

Batı Balkanlar’da Büyük Güçlerin Rekabeti Ve Güncel Gelişmeler

IX. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ, 23 - 24 October 2017

Bulgaristan ın Türk Azınlık Politikası 1912-1923

VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 28 - 29 November 2016

Books & Book Chapters

Diplomasi Tarihi 1

DORA Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti. 2020Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti, Bursa, 2020

2. Balkan Savaşı’nın Gelişim Süreci ve Bükreş Antlaşması’nın Analizi: Bulgaristan Özelinde Bir Değerlendirme

in: Balkan Savaşları ve Edirne, Cilt: 1, İlker Alp – İbrahim Kelağa Ahmet, Editor, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları, pp.27-45, 2020

1985-1991:SOĞUK SAVAŞIN SON YILARINDA DİPLOMASİ

in: DİPLOMASİ TARİHİ II, R.KUTAY KARACA, BARIŞ ÖZDAL, Editor, Dora, Bursa, pp.553-597, 2019

1945-1955 Soğuk Savaş’xxın İlk Yıllarında Diplomasi: Arap İsrail Savaşı 1948

in: Diplomasi Tarihi II, Barış Özdal - R. Kutay Karaca, Editor, Dora, Bursa, pp.345-348, 2019

Sosyal İnşacılığın Temel Varsayımları İtibarıyla Güvenlik Yaklaşımı ve Avrupa Birliği’xxnin Balkanlar Genişlemesi

in: Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları, Sibel Turan - Nergiz Özkural Köroğlu, Editor, Transnational Press London, London, pp.205-222, 2017

Kosova Sorunu Ekseninde Küresel Aktörlerin Politikalarının Analizi

in: Küresel Riskler ve Bölgesel Krizler, Atilla SANDIKLI ve Elnur İSMAYIL, Editor, Bilgesam Yayınları, İstanbul, pp.99-124, 2017

Bulgaristan Türkleri ve Türkçe

in: Balkanlar da Yaşayan Türk Azınlıkları ve Türkçeye Yönelik Dil Politikaları, Fahri Türk, Editor, Astana Yayınları, pp.1-34, 2016

1925 Türkiye-Bulgaristan Dostluk Antlaşması’nın Bulgaristan Türklerinin Azınlık Hakları Bağlamında Analizi

in: Prof Dr Mehmet Genç e Armağan, Kamuran Reçber, Barış Özdal, Zeynep Özgenç, Editor, DORA YAYINCILIK, pp.535-549, 2016

Balkan Savaşlarında Edirne Vilayeti ve 1913 Batı Trakya Cumhuriyeti

in: Edirne İçin, Yeliz Okay, Editor, Doğu Kitabevi, pp.119-126, 2013