Assoc. Prof. KADER ÖZLEM


İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Siyasi Tarih


Research Areas: International Relations, Political/Diplamatic History

Metrics

Publication

41

Thesis Advisory

4

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2011 - 2015

2011 - 2015

Doctorate

Trakya University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

2008 - 2010

2008 - 2010

Postgraduate

Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

2003 - 2008

2003 - 2008

Undergraduate

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey

Research Areas

International Relations

Political/Diplamatic History

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

2018 - 2021

2018 - 2021

Assistant Professor

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Trakya University, Instıtute Of Balkan Research, Department Of Balkan Polıtıcs And Internatıonal Relatıons

2012 - 2016

2012 - 2016

Research Assistant

Trakya University, Balkan Araştırma Enstitüsü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye-Yunanistan İlişkileri

Undergraduate

Undergraduate

History of Ottoman Diplomacy

Postgraduate

Postgraduate

Türkiye-Bulgaristan İlişkileri

Postgraduate

Postgraduate

Türkiye’nin Balkan Politikası

Undergraduate

Undergraduate

Diplomatic History-I

Undergraduate

Undergraduate

Diplomatic History-II

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

A Comparative Analysis of the Policies of Turkey, Russian Federation and Greece Towards the Kosovo Issue (1999–2008)

ÖZLEM K.

Russia — Turkey — Greece: Dialogue Opportunities in the Balkans, Moscow, Russia, 15 September 2020

2019

2019

Türkiye’deki Bulgaristan Göçmenlerinin Dernekleri ve 1989 Zorunlu Göçü’nün 30. Yılına Dair Yapılan Faaliyetlerin Değerlendirilmesi

ÖZLEM K.

BULGARİSTAN’DAN TÜRKLERİN 1989 ZORUNLU GÖÇÜ: 30 YIL SONRA GÖÇMENLERİN ALGILARI 6-7 Aralık / December 2019, 6 - 07 December 2019

2019

2019

Muhacirlikten Gurbetçiliğe: 2000’li Yıllarda Bulgaristan’dan Türk Göçleri

ÖZLEM K.

1989 GÖÇÜNÜN 30.YIL DÖNÜMÜ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 15 - 16 June 2019

2018

2018

İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı Dönemi’nde Türkiye’nin Balkanlar Politikası (1939-1950)

ÖZLEM K.

”Ulusal Kahraman, Devlet Adamı: İsmet İnönü”, Turkey, 25 October 2018

2018

2018

Balkanlarda Diplomasi ve Savaşın Değişen Rolü: 2018 Yılı Gelişmeleri Bağlamında Makedonya’xxnın İsim Sorununun Analizi

ÖZLEM K.

Uluslararası X. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa Uludağ Üniversitesi, 8 - 10 October 2018

2017

2017

Batı Balkanlar’da Büyük Güçlerin Rekabeti Ve Güncel Gelişmeler

ÖZLEM K.

IX. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ, 23 - 24 October 2017

2016

2016

Bulgaristan ın Türk Azınlık Politikası 1912-1923

ÖZLEM K.

VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 28 - 29 November 2016

Books & Book Chapters

2022

2022

Diplomasi Tarihi 1

ÖZDAL B., KARACA R. K., BOLAT B., GÜNEŞ B., ÖZLEM K., REÇBER K., et al.

DORA Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti. 2022, Bursa, 2022

2021

2021

Diplomatic History-1

ÖZDAL B., KARACA R. K., ÖZLEM K., ÖNCÜ A. S., BOLAT B., GÜNEŞ B., et al.

DORA Basım-Yayın Ltd. Şti. 2021, Bursa, 2021

2021

2021

Diplomasi Tarihi 2

ÖZDAL B., KARACA R. K., DARICILI A. B., ÖNCÜ A. S., ÖZDEMİR A., ÖZLEM K., et al.

DORA Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti. 2021, Bursa, 2021

2020

2020

Diplomasi Tarihi 1

ÖZDAL B., KARACA R. K., BOLAT B., GÜNEŞ B., ÖZLEM K., REÇBER K., et al.

DORA Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti. 2020Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti, Bursa, 2020

2020

2020

2. Balkan Savaşı’nın Gelişim Süreci ve Bükreş Antlaşması’nın Analizi: Bulgaristan Özelinde Bir Değerlendirme

ÖZLEM K.

in: Balkan Savaşları ve Edirne, Cilt: 1, İlker Alp – İbrahim Kelağa Ahmet, Editor, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları, pp.27-45, 2020

2020

2020

1962-1979: DETENTE (YUMUŞAMA) DÖNEMİ’xxNDE DİPLOMASİ 3)ORTA DOĞU’xxDAKİ GELİŞMELER

ÖZDEMİR A., DARICILI A. B., ÖNCÜ A. S., ÖZDAL B., PURTAŞ F., ÖZKURT F. Z., et al.

in: Diplomasi Tarihi-II, ÖZDAL Barış, KARACA R.Kutay, Editor, Dora, Bursa, pp.452-483, 2020

2019

2019

1985-1991:SOĞUK SAVAŞIN SON YILARINDA DİPLOMASİ

ÖZDEMİR S., KARACA R. K., ÖZLEM K., ÖZDAL B., PURTAŞ F.

in: DİPLOMASİ TARİHİ II, R.KUTAY KARACA, BARIŞ ÖZDAL, Editor, Dora, Bursa, pp.553-597, 2019

2019

2019

1945-1955 Soğuk Savaş’xxın İlk Yıllarında Diplomasi: Arap İsrail Savaşı 1948

ÖZDEMİR S., KARACA R. K., KAYA S., ÖZLEM K., ÖZDAL B., REÇBER K., et al.

in: Diplomasi Tarihi II, Barış Özdal - R. Kutay Karaca, Editor, Dora, Bursa, pp.345-348, 2019

2017

2017

Sosyal İnşacılığın Temel Varsayımları İtibarıyla Güvenlik Yaklaşımı ve Avrupa Birliği’xxnin Balkanlar Genişlemesi

ÖZLEM K.

in: Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları, Sibel Turan - Nergiz Özkural Köroğlu, Editor, Transnational Press London, London, pp.205-222, 2017

2017

2017

Kosova Sorunu Ekseninde Küresel Aktörlerin Politikalarının Analizi

ÖZLEM K.

in: Küresel Riskler ve Bölgesel Krizler, Atilla SANDIKLI ve Elnur İSMAYIL, Editor, Bilgesam Yayınları, İstanbul, pp.99-124, 2017

2016

2016

Bulgaristan Türkleri ve Türkçe

TÜRK F., ÖZLEM K.

in: Balkanlar da Yaşayan Türk Azınlıkları ve Türkçeye Yönelik Dil Politikaları, Fahri Türk, Editor, Astana Yayınları, pp.1-34, 2016

2016

2016

1925 Türkiye-Bulgaristan Dostluk Antlaşması’nın Bulgaristan Türklerinin Azınlık Hakları Bağlamında Analizi

ÖZLEM K.

in: Prof Dr Mehmet Genç e Armağan, Kamuran Reçber, Barış Özdal, Zeynep Özgenç, Editor, DORA YAYINCILIK, pp.535-549, 2016

2013

2013

Balkan Savaşlarında Edirne Vilayeti ve 1913 Batı Trakya Cumhuriyeti

ÖZLEM K.

in: Edirne İçin, Yeliz Okay, Editor, Doğu Kitabevi, pp.119-126, 2013

Awards

March 2019

March 2019

Süleyman Brina Balkanlar'da Türk Kültürü Özel Hizmet Ödülü

Doğru Yol Kültür Sanat Derneği - Prizren/Kosova