Education Information

Education Information

  • 2011 - 2015 Doctorate

    Trakya University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

  • 2008 - 2010 Postgraduate

    Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

  • 2003 - 2008 Undergraduate

    Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey