Education Information

Education Information

  • 2005 - 2010 Competence In Art

    Mimar Sinan Fine Arts University, Instıtute Of Socıal Scıences, Paıntıng (Profıcıency In Arts), Turkey

  • 2000 - 2002 Postgraduate

    Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim (Yl) (Tezli), Turkey

  • 1996 - 2000 Undergraduate

    Ataturk University, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Turkey