Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Struggling to Teach Disadvantaged Students: The Role of Pre-service Education in Turkey

Journal of Teacher Education and Educators, vol.10, no.3, pp.315-340, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Okul Müdürlerinin Öğretmenlerle İlgili Değerlendirmelerinin ÖğretimselLiderlik Bağlamında İncelenmes

İnönü UniversityJournal of the Faculty of Education, vol.20, no.1, pp.254-272, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Yenilikçi Davranış Ölçeği (YDÖ): Türk Kültürüne Uyarlama Çalışması

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.6, no.3, pp.365-381, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Öğretmenlerin Ruhsal Liderliğe İlişkin Algıları ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Gösterme Düzeyleri Arasındaki İlişki

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.27, pp.9-19, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation of new teacher qualifications in Turkey from the perspective of teacher candidates

6th International Symposium on New Issues in Teacher Education, 16 - 18 September 2019

Mikropolitikalar Bağlamında Öğretmenlerin Okula Uyum Süreci

12. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, 11 - 13 May 2017

Öğretmenlerde Stres Yaratan Faktörlerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

5th International Conference on New Horizons in Education, 10 - 12 June 2015

Katma Değerli Denetim Modeli ve Türkiye’xxde Uygulanabilirliği

7. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATION SUPERVISION, 20 - 22 May 2015