Education Information

Education Information

 • 2015 - 2021 Doctorate

  Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2013 - 2015 Postgraduate

  Gaziantep University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Eğitimde Fırsat Eşitliği Temelinde Okul Profillerine Yönelik Okul Avantajları Endeksi Geliştirme Sustainable Development

  Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 • 2015 Postgraduate

  Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye Algısına İlişkin Faktörlerin İncelenmesi

  Gaziantep University, Instıtute Of Educatıonal Scıences

Foreign Languages

 • C1 Advanced English