Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Revaluation of Values in Nietzsche’s Thought

Journal of Current Researches on Social Sciences, vol.7, no.1, pp.393-404, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hannah Arendt Politikanın Varlık Nedeni Olarak Özgürlük

Felsefelogos, no.56, pp.143-155, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kant Zaman Zıvanasından Çıkarken Ben Başkası Olur

FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, no.11, pp.155-170, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KUHN VE POPPER ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN “BİLİM FELSEFESİ NEDENGEREKLİDİR?” SORUSUNA BİR YANIT DENEMESİ

XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC, Bursa, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.760-771

SCHMITT’IN EGEMENLİK TEORİSİ BAĞLAMINDA MODERN DEVLETİNDOĞASI ÜZERİNE BİR DÜŞÜNME DENEMESİ

XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TOADRIATIC, Bursa, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.163

KANT‟IN TARİH FELSEFESİNDE “GELECEK”, “UMUT”, “EBEDİ BARIŞ” VE “FRANSIZ DEVRİMİ”NİN ÖZEL YERİ ÜZERİNE

V. Uluslararası Felsefe Kongresi: Savaş ve Barış, Bursa, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.259-267 Creative Commons License

Felsefenin Neliği ve Günümüz Dünyasındaki Görevi Üzerine BirTartışma Denemesi

Resscongress 1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 3 - 05 November 2017

KAPASİTE YAKLAŞIMI TEMELİNDE AMARTYA SEN DÜŞÜNCESİ

II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.839-840

SARTRE: TARİHİN İTİCİ GÜCÜ OLARAK “BUNALTI” YA DA “BULANTI”

II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.838-839

WHAT SCHMITT HAS TAUGHT:ON MODERN STATE, SOVEREIGNTY AND PEOPLE

6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education 2017, Prag, Czech Republic, 12 - 14 May 2017, pp.878-885 Sustainable Development

İktidarın Sınırlandırılması Sorunu Bağlamında Thomas Hobbes un Siyaset Felsefesi

III. Uluslararası Felsefe Kongresi; Gelenek, Demokrasi ve Felsefe, Bursa, Turkey, 23 - 25 October 2014, pp.277-281

Exclusive Citizenship in Ancient Greece

ExCit Conference: Exclusive Citizenship in Contemporary Social and Political Philosophy, Bursa, Turkey, 11 - 12 December 2014, pp.11-19

Books & Book Chapters

SİYASET FELSEFESİNİN YAKIN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ

in: Felsefe Yazıları I: Siyaset, Etik ve Eğitim, Irmak Güngör, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.87-152, 2019

HOBBES VE LOCKE’UN SİYASET FELSEFELERİ:“MODERN” DEVLETİN DOĞUŞU

in: Felsefe Yazıları I: Siyaset, Etik ve Eğitim, Irmak Güngör, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.53-86, 2019

Neden Kavramı ve Nedensellik İlkesi

in: Metafizik: Kavram ve Problemleriyle Varlık Felsefesi, Abdülkadir ÇÜÇEN, Editor, Sentez Yayıncılık, Bursa, pp.289-305, 2018

Siyaset Felsefesinde Yaşam ve Ölüm

in: Yaşam ve Ölüm Felsefesi, Abdülkadir Çüçen, Editor, Sentez Yayıncılık, Bursa, pp.520-528, 2017

Karl Marx: Yaşam ve Ölüm

in: Yaşam ve Ölüm Felsefesi, Abdülkadir Çüçen, Editor, Sentez Yayıncılık, Bursa, pp.241-255, 2017

What Schmitt Has Taught: On Modern State, Sovereignty and People

in: Current Approaches on Communication, Philosophy and Social Sciences, Nezihe Tüfekçi, Editor, Lambert Academic Publishing, Balti, pp.85-94, 2017