Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Dini Tecrübenin Bilimsel Değeri

Kaygı, vol.18, no.2, pp.498-513, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Ergenlerde Anlamsızlık İle İlgili Problemlere Dinin Etkisi Üzerine Değerlendirmeler

inönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.87-111, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

İnternet Kullanımı ve Ergenlerin Dini Gelişimleri Üzerine Bir Araştırma

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.27, no.1, pp.109-135, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Merhametin Sağlık Hizmetlerinde Yeri ve Önemi

Sinop Üniversitesi Sodsyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.1, pp.181-204, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Kuşakların Ahlâkî Değerleri Birlikte Öğrenmesi: Kohlberg’in Ahlâkî Gelişim Kuramı Açısından Bir Değerlendirme

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,, vol.25, no.1, pp.97-117, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

“Ericson’un Psikososyal Gelişim Dönemleri Teorisi Açısından Kuşaklararası Din Eğitimi ve İletişiminin Önemi”.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.153-166, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Yükleme Teorisi ve Din İlişkisi ÜzerineBir Değerlendirme

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.359-377, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Din Eğitimi Kişilik İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Uludağ üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.79-122, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Jungcu Arketip Teorisi Bağlamında Tasavvufi Öykülerin Değerlendirilmesi: Simurg Örneği

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.77-96, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

“Önyargının Nedenleri.”

Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.143-160, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

DOGMATİK ZİHNİN BAZI ÖZELLİKLERİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, vol.11, no.1, pp.183-192, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

“Elmalı’lı Tefsiri’nde İnsan ve Davranışı”

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.161-167, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Psikoloji Bilimi Açısından Melami Kişilik Özellikleri

4. Uluslararası Pir Seyyid Muhammed Nur’xxul Arabî Tevhid Konuşmaları, 10 - 12 September 2019

Ailede Ahlak ve Adalet Eğitimi

Uluslararası Değerler ve Semboller: Adalet Kavramı Sempozyumu, 13 - 14 June 2019

Ailede Adalet Eğitimi

Adalet ve İhsan Bağlamında Aile, Turkey, 03 June 2018

Natural Advantages of Turkmenistan and Koytendag

Turkmen Nature: Undiscovered Miracles of The Koytendag, 23 - 29 May 2012

Books & Book Chapters