Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kodaly müzik pedagojisi: Türk müzik eğitiminde kullanımına yönelik öneriler

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı 83. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri, Ankara, Turkey, 08 May 2019

A thematic review of the studies of music teacher competences in Turkey

26th European Association for Music in Schools, Jelgava, Latvia, 14 - 17 March 2018

Müzik Öğretmenliği Lisans Düzeyi Öğrencilerinin Melodik Dikte Stratejileri

Uluslararası 3. İpek Yolu Müzik Konferansı, Mağusa, Cyprus (Kktc), 17 - 19 July 2017

Melodik Dikte Başarısına Yardımcı Çalışmalar

Uluslararası 3. İpek Yolu Müzik Konferansı, Mağusa, Cyprus (Kktc), 17 January - 19 July 2017

Bestecilerin Görüşleri Doğrultusunda Türkiye deki Eğitim Müziği Besteleri ve Besteciliğinin Değerlendirilmesi

International 2nd Silk Road Music Conference/Uluslararası 2. İpek Yolu Müzik Konferanı, 6 - 08 May 2016

Books & Book Chapters

Zoltán Kodály: Felsefesi - Yöntemi - Uygulamaları

in: Müzik Eğitiminde Çok Bileşenli Pedagojik Yaklaşımlar ve Öğretme-Öğrenme Yaklaşımları. Tasarılar-Yöntemler-Modeller, Kalyoncu, Nesrin, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.173-209, 2021

Reactions and Good Practices to New Corona Conditions for Teaching Music in Schools by Music Teachers in Germany, Greece, and Turkey.

in: Perspectives for music education in schools after the pandemic: A joint publication by authors of the network of Music Teacher Associations in Europe (MTA), Ziegenmeyer, A. & Pabst-Krueger, M., Editor, The European Network of Music Teacher Associations, pp.5-17, 2021

Metrics

Publication

25

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Thesis Advisory

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals