Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

KAMU HİZMETLERİ VE FİNANSMANI AÇISINDAN TÜRKİYE’DE KAMU-ÖZEL İŞBİRLİKLERİ

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi , no.International Congress of Management Economy And Policy, pp.385-398, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Deprem Sonrası Köy İdarelerini Yeniden Düşünmek: Mahalli İdarelerin Ölçek ve Hizmet Sorunu

"06/02/2023 Kahramanmaraş Depremi Sonrası ‘Neler Yapılabilir’ Sempozyumu”, 19 February 2023

Kamu-Özel İşbirliği Modellerinde Sivil Toplumun Yeri

4th ICPESS (International Congress On Political, Economic and Social Studies), Venedik, Italy, 28 - 30 June 2018, pp.139

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Kamu-Özel İşbirliklerinin Karşılaştırılması

4th ICPESS (International Congress on Political, Economic and Social Studies), Venedik, Italy, 28 - 30 June 2018, pp.138

EĞİTİM HİZMETLERİNDE ETKİNLİK ARAYIŞI VE TİEBOUT MODELİ IŞIĞINDA YERELLEŞME

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 7 - 08 December 2017, vol.0, pp.57

EĞİTİM HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞME VE ÖZELLEŞTİRME

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 7 - 08 December 2017, vol.0, pp.58

BEŞERÎ SERMAYE PERSPEKTİFİNDEN EĞİTİM HİZMETLERİ SUNUMU

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 7 - 08 December 2017, pp.30

Kamu-Özel Ortaklıkları Bağlamında Koşullu Yükümlülükler: Kapsam Genişlemeli mi?

3rd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.214

15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Türkiye nin Ekonomik ve Malî Göstergeleri

3rd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.215

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyeliğinin Olası Ekonomik ve Mali Etkileri

European Congress On Economic Isuues, Kocaeli, Turkey, 30 March - 01 April 2017

Avrupa Birliği İle İlişkiler Bağlamında Türkiye’de Malî Disiplin

International Congress onPolitical, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.70

Türkiye’deki Eğitim Harcamalarının OECD Ülkeleriyle Karşılaştırılması

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH), Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016, pp.1171

PISA Sonuçları İle Eğitim Harcamaları İlişkisi

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016, pp.649-656

Türkiye de Uygulanan Yatırım Teşviklerinin Etkinliği Üzerine Değerlendirme

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY (ICOMEP), İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.3970-3989

Kamu Hizmetleri ve Finansmanı Açısından Türkiye de Kamu Özel İşbirlikleri

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY (ICOMEP), İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.4010-4203

Alternatif Bir Sistem Olarak Ortaklık Ekonomisi nin Değerlendirilmesi

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), İstanbul, Turkey, 24 - 26 August 2016, pp.447-457

Vergi Rekabetinin Ülkelerin Vergi Gelirlerine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi

ADÜ 4. Bilim Haftası Etkinlikleri, Aydın, Turkey, 16 - 20 December 2002, pp.35

Books & Book Chapters

Deprem Sonrası Köy İdarelerini Yeniden Düşünmek: Mahalli İdarelerin Ölçek ve Hizmet Sorunu

in: Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası İçin Akademik Öneriler, ÖZTÜRK Musa, KIRCA Mustafa, Editor, Özgür Yayınevi, Gaziantep, pp.231-247, 2023

RANT DAĞITIM ARACI OLARAK AÇIK BÜTÇE

in: Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ’e ARMAĞAN (Maliye), Gerçek, Adnan, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.325-346, 2023

Tıbbî Atık Azaltımında Alternatif Çözüm Yollarının Etkinliği

in: ÇEVRE EKONOMİSİ VE MALİ İLİŞKİLER ÜZERİNE SEÇME YAZILAR, Hakan Yavuz, Editor, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, pp.159-174, 2020

COVID-19 ÜZERİNE

in: COVID-19: KÜRESEL PANDEMİNİN EKONOMİK VE MALİ ETKİLERİ, Kılıçaslan, Harun, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-4, 2020

Türkiye’de Kamu Ekonomisi ve Maliye Politikaları

in: Temel Kavram ve Analizlerle Türkiye Ekonomisi, İrfan Ersin, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.283-321, 2018

1980 Öncesi ve Sonrası İngiltere’de Belediye Maliyesi ve Değişimi

in: Yerel Yönetimler Üzerine Seçme Yazılar, Beşel Furken, Yardımcıoğlu Fatih, Editor, Beşköprü Yayınları, Sakarya, pp.237-254, 2017

AB Müktesebatı ve Türkiye'nin AB Müktesebatına Uyumu: İlerleme Raporları Işığında Vergilendirme Faslının Değerlendirilmesi

in: 21 Yüzyılda Türkiye AB İlişkileri Algılar Sorunlar ve Politik Yaklaşımlar, Murat Ercan, Ali Ayata, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.47-61, 2016

Cheating On Taxes If You Have A Chance: A Comparative Study Of Tax Evasion Opinion In Turkey And Germany

in: The Ethics of Tax Evasion Perspectives in Theory and Practice, Robert W. McGee, Editor, Springer, New York, pp.357-369, 2012

Verasetin Vergilendirilmesi Üzerine Bir Değerlendirme

in: Vergi ve Vergi Politikası Üzerine İncelemeler, Nihat Edizdoğan, Özhan Çetinkaya, Editor, Ekin Basım Yayın, Bursa, pp.363-385, 2011

Avrupa Birliği’nde Vergilendirme ve Demokrasi

in: Güncel Mali konular, Nihat Edizdoğan, Editor, Dora Yayıncılık, Bursa, pp.343-356, 2009

Devlet Borçlanmasının Hukuki Dayanakları ve Borçlanmaya İlişkin Bir Değerlendirme

in: Atatürk ve Cumhuriyete Armağan Cilt II, Adil Adnan Öztürk, Günver Güneş, Editor, Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, Aydın, pp.501-513, 2006

Avrupa Birliği nde Vergi Rekabeti ve Türkiye

İktisadi Araştırmalar Vakfı Tez Değerlendirme Yarışma Dizisi, İstanbul, 2005

Metrics

Publication

52

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals