Tıbbî Atıkların Sağlık Harcamaları Üzerindeki Etkisi


Cerrahoğlu M. N., KILIÇASLAN H.

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.4, 2019 (Peer-Reviewed Journal)