General Information

Institutional Information: Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk, Ticaret Hukuku
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

24

Thesis Advisory

4

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Biography

09.06.1970 yılında Gördes'te (Manisa) doğdu. İlk ve ortaokulu Gördes'te liseyi ise İzmir'de bitirdi. 1988 yılında girdiği Ankara Hukuk Fakültesi'nden 1992 yılında mezun oldu. 1994-1996 yılları arasında Muğla Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Ticaret Hukuku ABD'da araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1996-2002 yılları arasında 1416 s. Kanun uyarınca MEB tarafından lisans üstü eğitim için Almanya'ya gönderildi. Dil öğrenimini takiben Heidelberg Ruprecht-Karls-Universität Hukuk Fakültesi'nde Prof. Dr. Dr. h.c. Peter-Christian MÜLLER-GRAFF'ın danışmanlığında Şubat 1998'de yüksek lisans (LL.M.), Temmuz 2002'de de doktorasını tamamladı. Mecburi hizmetini ifa için akabinde Niğde Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Ticaret Hukuku ABD'da araştırma görevliliğine atandı. Niğde Üniversitesi'nde 2003 yılında yardımcı doçent olan AKER,  2009 yılında da BUÜ Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalına naklen atandı. AKER, 2012 yılında Ticaret Hukuku alanında Doçent unvanını alırken, 2020 yılında ise Profesörlüğe yükseltildi. BUÜ Hukuk Fakültesi'nde muhtelif idari görevler üstlendi.

AKER, Hukuk Fakültesinde Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku; İİBF'de Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk; Sermaye Şirketleri Hukuku (YL), Çek Hukuku (YL), Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk (YL) derslerini yürüttü. 

Danışmalığında 3 adet yüksek lisans tezi tamamlandı.

2009-2023 yılları arasında Bursa Ticaret Mahkemelerinde bilirkişilik yaptı.


Contact

Other Email
hakerler@gmail.com
Web Page
https://avesis.uludag.edu.tr/haker
Office Phone
+90 224 513 8003
Address
BUÜ Hukuk Fakültesi Sunğipek Yerleşkesi Gemlik BURSA