Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effects of ambient temperature change on polarization mode dispersion and transmission distance of slotted core NZDF ribbons

JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, vol.16, pp.837-841, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

THE IMPACT OF TEMPERATURE AND STRAIN FORMATIONS ON YOUNG AND SHEAR MODULI IN USAGE OF OPTICAL FIBER DISTRIBUTED SENSING FOR POWER CABLES

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.29, no.3, pp.517-525, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Novel guess functions for efficient analysis of Raman fiber amplifiers

COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, vol.31, no.2, pp.330-345, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Solution of Raman fiber amplifier equations using MATLAB BVP solvers

COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, vol.30, no.2, pp.398-411, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Numerical solution of Brillouin and Raman fiber amplifiers using bvp6c

COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, vol.29, no.3, pp.824-839, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

BİNEK ARAÇLARDA KABİN İÇİ SICAKLIK VE SES PARAMETRELERİNİN SÜRÜCÜ VE YOLCU YORGUNLUĞUNA ETKİSİNİN ANALİZİ

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, vol.25, no.2, pp.921-940, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

TİTREŞİM, SICAKLIK ve SES FAKTÖRLERİNİN SÜRÜCÜ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN AĞIRLIKLANDIRILMASI ve İNCELENMESİ

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, vol.24, no.3, pp.397-412, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of the evolutionary algorithm's performances on power flow analysis

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.24, no.2, pp.167-172, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Investigation of SNR for Free Space Optical Communication Under Turbulence

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of dielectric properties of the material located inside multimode applicator on microwave efficiency

Advances in Science, Technology and Engineering Systems, vol.3, no.3, pp.61-66, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Dalga Boyu Bölmeli Çoğullama Sistemlerinde Dört Dalga Karışımı Olayının İletim Performansına Etkisinin Analizi

Çankaya University Journal of Science and Engineering, vol.8, no.2, pp.263-275, 2011 (Other Refereed National Journals)

SIP Tabanlı Telefon Servislerinin IPTV Sistemine Bütünleştirilebilmesi İçin Yeni Bir Protokol Önerisi A Novel Protocol Proposal for Integratıon of SIP Based Telephony Services To IPTV System

Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi (Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering and Architecture), vol.16, no.1, pp.83-94, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Optik Fiberli Dağınık Algılama Yöntemiyle Enerji Kablosunda Sıcaklık ve Gerginliğin Algılanması Temperature and Strain Sensing by the Method of Optical Fiber Distributed Sensing in Power Cable

Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi (Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering and Architecture), vol.12, no.2, pp.43-52, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Modelling, Simulation and Balancing of a Car Direction with Fiber Optic Gyroscope and Fuzzy Logic Algorithms

11th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Turkey, 28 - 30 November 2019, pp.427-431 identifier identifier

Effects of Sample's Dielectric Property on the Performance of Microwave Heating

10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Turkey, 30 November - 02 December 2017, pp.1440-1443 identifier identifier

FRESNEL REFLECTION BASED FIBER OPTIC REFRACTIVE INDEX SENSOR FOR LIQUID CONCENTRATION DEDECTION

22nd IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Trabzon, Turkey, 23 - 25 April 2014, pp.594-597 Sustainable Development identifier identifier

Landau Placzek Oranını Temel Alan Optik Fiberli Dağınık Algılamada Brillouin ve Rayleigh Saçılma Katsayılarının Sıcaklıkla Değişiminin Analizi

ELECO 2012 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 29 November - 01 December 2012, pp.372-378 Sustainable Development

Landau Placzek Oranını Temel Alan Optik Fiberli Dağınık Algılamada Brillouin ve Rayleigh Saçılma Katsayılarının Gerginlikle Değişiminin Analizi

ELECO 2012 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 29 November - 01 December 2012, pp.678-684 Sustainable Development

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi

ELECO 2012 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 29 November - 01 December 2012, pp.366-371

Optik Fiberli Haberleşme Sistemlerinde SPM ve XPM Olaylarının Analizi Analysis of SPM and XPM phenomena in optical fiber communication systems

ELECO 2010 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 2 - 05 December 2010, pp.689-693

Analysis of Interactions between Node Induced Crosstalk and Fiber Nonlinearities in Optical Metropolitan Area Networks

ELECO 2009 6th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Turkey, 5 - 08 November 2009, pp.293-296

Metro Ethernet Bağlantılı Yerel Alan Ağlarında Performans Parametrelerinin Değişimi

İTUSEM 2009 IV. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu, Adana, Turkey, 15 - 16 October 2009, pp.95-98

Spontaneous Raman Power and Brillouin Frequency Shift Method Based Distributed Temperature and Strain Detection in Power Cables

ELECO 2007 Fifth International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Turkey, 5 - 09 December 2007, pp.326-330

Effects of Temperature on Polarization Mode Dispersion of G 652 Optical Fibers

ELECO 2007 5th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Turkey, 5 - 09 December 2007, pp.321-325

Metropolitan Alan Ağı Düğümlerinde Oluşan Çapraz Karışımın Fiber Doğrusalsızlıklarıyla Etkileşimi

İTUSEM 2007 III. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu, Adana, Turkey, 18 - 19 October 2007, pp.227-231

Sıcaklık ve Titreşimin Fiber Ribbon Kablolardaki Polarizasyon Mod Dispersiyonuna ve İletim Uzunluğuna Etkilerinin İncelenmesi

ELECO 2006 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 6 - 10 December 2006, pp.174-178

Effects of External Twists on Polarization Mode Dispersion of Sinusoidally Spun Fibers

ELECO 2005 4th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Turkey, 7 - 11 December 2005, pp.307-310

40 Gbit s Haberleşme Sistemlerinde Öz Faz Modülasyonu Kullanılarak Polarizasyon Mod Dispersiyonu Etkilerinin Azaltılması

İTUSEM 2005 II. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu, Adana, Turkey, 17 - 19 November 2005, pp.1-4

Harici Bükme Uygulanan Sinüsoidal Spinli Fiberlerde Polarizasyon Mod Dispersiyonu Değişimi

İTUSEM 2005 II. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu, Adana, Turkey, 17 - 19 November 2005, pp.159-163

Sabit Spinli Fiberlere Uygulanan Harici Bükmelerin Fiberin Polarizasyon Mod Dispersiyonuna Etkilerinin İncelenmesi

ELECO 2004 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 8 - 12 December 2004, pp.198-201

Mekanik ve Çevresel Koşullardaki Değişimlerin Fiber Ribbon Kablolardaki Polarizasyon Mod Dispersiyonuna Etkilerinin İncelenmesi

ELECO 2004 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 8 - 12 December 2004, pp.202-206

Investigations on Polarization Mode Dispersion Performance of Non Zero Dispersion Fiber Ribbon Cables under Different Structural and Environmental Conditions

ELECO 2003 3rd International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Turkey, 3 - 07 December 2003, pp.341-345

Evaluation of Birefringence and Mode Coupling Length Effects on Polarization Mode Dispersion in Optical Fibers

ELECO 2003 3rd International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Turkey, 3 - 07 December 2003, pp.336-340

Optik Kuvvetlendiricili Uzak Mesafe İletişim Sistemlerinde Polarizasyon Mod Dispersiyonunun Sabit Çözümleyici ve Jones Matrisi Yöntemleriyle Ölçülmesi

Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 21 September 2003, pp.418-421

Optik Fiberlerdeki Polarizasyon Mod Dispersiyonunun Sabit Çözümleyici ve Jones Matrisi Yöntemleriyle Ölçülmesi

ELECO 2002 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 18 - 22 December 2002, pp.275-279

Adiabatik ve İzotermal Şartlar Altındaki Optik Fiberde Polarizasyon Mod Dispersiyonunun İncelenmesi

ELECO 2002 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 18 - 22 December 2002, pp.246-251

Tek Modlu Optik Fiberlerde Sıcaklık Değişimlerinin Polarizasyon Mod Dispersiyonuna Etkilerinin Analizi

SİU 2002 10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Denizli, Turkey, 12 - 14 June 2002, vol.2, pp.997-1002

Raman Scattering and OTDR Based Distributed Sensor for Temperature Monitoring Applications

ELECO 2001 2nd International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Turkey, 7 - 11 November 2001, pp.362-366

Analysis of Performance Degradation in UTP Cables and Its Effects on LAN Applications

ELECO 2001 2nd International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Turkey, 7 - 11 November 2001, pp.248-253

Yüksek Gerilim Kablolarında Optik Fiberli Sensörlerle Gerçek Zamanda Sıcaklık Algılama Uygulaması

Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 9. Ulusal Kongresi, Kocaeli, Turkey, 19 - 23 September 2001, vol.1, pp.30-34

Gigabit Hızlarda Veri Haberleşmesini Destekleyecek Ethernet Ağlarının Mimari Yapısı ve Olası Uygulamaları

ELECO 2000 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 8 - 12 November 2000, pp.137-141

100Base T ve IEEE 802 12 İkinci Nesil Ethernet Ağlarının Karşılaştırılmalı İncelenmesi

ELECO 2000 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 8 - 12 November 2000, pp.291-295

FDDI ile ATM in Karşılaştırılması ve Ortak Çalışabilme Olanaklarının İncelenmesi

BAS 2000 5. Bilgisayar Ağları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 16 June 2000, pp.244-253

Features Architecture and Applications of FDDI An Optical Fiber Based High Speed LAN

ELECO 99 International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Turkey, 1 - 05 December 1999, pp.188-192

Optik Fiberli Yerel Alan Ağları FDDI ve FDDI II

V. Bilgisayar-Haberleşme Sempozyumu, Bursa, Turkey, 18 - 22 November 1998, pp.107-111

Books & Book Chapters