Dalga Boyu Bölmeli Çoğullama Sistemlerinde Dört Dalga Karışımı Olayının İletim Performansına Etkisinin Analizi


ERGÜNEY N., HİÇDURMAZ B., KARLIK S. E., YILMAZ G.

Çankaya University Journal of Science and Engineering, vol.8, no.2, pp.263-275, 2011 (Peer-Reviewed Journal)