Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Açık Bankacılık: Bibliyometrik Analiz

EGE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 22 - 24 December 2023, vol.2, pp.4587-4608

Bankacılık Sektöründe Hizmet Başarısızlıklarının Bibliyometrik Analiz İle Bilimsel Haritalanması

EGE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 22 - 24 December 2023, vol.2, pp.4609-4626

Marketing-Accounting Interface: A Field Research on Marketing And Accounting Managers

IJAS International Academic Conference, Venedik, Italy, 20 - 23 June 2017, vol.10, pp.351-356

Türkiye’deki Genç Tüketicilerin Mobil Bankacılık Uygulamalarını Kabulü Üzerine Bir Araştırma

2nd Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS 2017b), Antalya, Turkey, 29 September - 01 October 2017, pp.93-94

Türkiye’de İslami Mobil Bankacılığın Benimsenmesini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

2nd Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS 2017b), Antalya, Turkey, 29 September - 01 October 2017, pp.9-92

Hava Türevleri Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kullanımına Yönelik Bir Uygulama

International Science and Technology Conference, Viyana, Austria, 13 - 15 July 2016, vol.1, pp.574-586

Metrics

Publication

13

H-Index (WoS)

1

Project

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals