General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Kent.Ve Çevre Sorunları

Metrics

Publication

23

Project

2
UN Sustainable Development Goals