Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Associate Professor

  Bursa Uludağ University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

 • 2015 - 2018 Associate Professor

  Duzce University, Faculty Of Educatıon, Department Of Socıal Scıences And Turkısh Language Teachıng

 • 2013 - 2015 Assistant Professor

  Duzce University, Faculty Of Educatıon, Department Of Turkısh Educatıon

 • 2009 - 2013 Assistant Professor

  Aksaray University, Faculty Of Educatıon, Department Of Socıal Scıences And Turkısh Language Teachıng

 • 2000 - 2009 Research Assistant

  Aksaray University, Eğitim Fakültesi

 • 2000 - 2008 Research Assistant

  Marmara University, Ataturk Faculty Of Education

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Head of Department

  Bursa Uludağ University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

 • 2015 - 2017 Head of Department

  Duzce University, Faculty Of Educatıon, Department Of Turkısh Educatıon

 • 2009 - 2013 Head of Department

  Aksaray University, Faculty Of Educatıon, Department Of Turkısh Educatıon

 • 2010 - 2011 Head of Department

  Aksaray University, Rectorate, Department Of Turkısh Language

Courses

 • Undergraduate Seçmeli I: Türkçe öğretiminde edebi metinler

 • Undergraduate Bilimsel araştırma Yöntemleri

 • Postgraduate Anlama Teknikleri: Okuma Eğitimi (SAÜ)

 • Postgraduate Yaratıcı Yazma

 • Undergraduate Osmanlı Türkçesi I