Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Bulanık mantık ve kontrol sistemlerinin bireysel kredilendirmelerin nihai karar aşamasında kullanımı

International Journal of Social Inquiry, vol.13, no.2, pp.725-764, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

HOLLANDA TİPİ AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİ İLE BİR İNTERNET TABANLI İKİNCİ EL OTOMOBİL PİYASASI ANALİZİ VE MARKOV ZİNCİRİ UYGULAMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.2, pp.227-253, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Antecedents Of Brand Extensıon Success A Research In Beauty Care Industry

ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, vol.18, no.1, pp.97-115, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Antecedents Of Brand Extension Success A Research In Beauty Care Industry

“Is, Guc” The Journal of Industrial Relations and Human Resources, vol.18, no.1, pp.97-115, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Antecedents of Brand Extension Success A Research in Beauty Care Industry

İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Veri Madenciliğinde KümelemeYaklaşımları ve Khonen Ağları ile Perakendecilik Sektöründe BirUygulama

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerDergisi, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Segmentation of Online Shoppers By Means of an Integrated Data Mining Approach: A Case Study

The Journal of Industrial Relations and Human Resources, vol.10, no.3, pp.74-88, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Profiling a Domestic Tourism Market by Means of Association Rule Mining

Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Veri madenciliğinde karar ağaçları ve bir satış analizi uygulaması

Eskişehir Osmangazi Sosyal Bilimler Dergisi, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Pazarlama Stratejilerinin Oluşturulmasında Bir Karar Destek Aracı Birliktelik Kuralı Madenciliği

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Tedarik Zinciri Yönetimi Otomotiv Sektöründe Bir Araç Rotalama Uygulaması

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 2004 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Sinir Ağları Veri Madenciliği İle Çelik Üretim Sürecinde Bir Analiz

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Yönsüz Çinli Postacı Problemi Polis Devriye Araçları İçin Bir Uygulama

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.1, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Genetik Algoritma ve Uygulamaları

U.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.129-152, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Genetik Algoritmalar ve Uygulama Alanları

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.21, no.1, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Profiling green citizens using knowledge discovery in databases process

31. European Conference on Operational Research, Athens, Greece, 11 July 2021

MARKANIN ÖZÜNE UYGUNLUĞU İLE MARKA GÜVENİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PLS-SEM İLE ARAŞTIRILMASI

III.INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS(C-IASOS), İzmir, Turkey, 4 - 06 April 2019

An approach for understanding residential electricityconsumption

EURO 2018 29th European Conference on Operational Research, Valencia, Spain, 8 - 11 July 2018

Antecedents of Switching Intention: A Research in Mobile Services

INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS(IASOS), 21 - 23 September 2017

Exploring the antecedents of brand extension succes A research on an athletic footwear brand

SOCIOINT 2016- 3rd International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, İstanbul, Turkey, 23 - 25 May 2016, pp.339-347

Exploring the antecedents of brand extension success a research on athletic footwear brand

SOCIOINT 2016- 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, 23 - 25 May 2016

A fuzzy mixed integer programming approach to portfolio optimization

28th European Conference of Operational Research, Poznan, Poland, 3 - 06 July 2016

A Fuzzy Mixed Integer Programming Approach to Portfolio Optimization

28th European Conference on Operational Research, Poznan, Poland, 3 - 06 June 2016

Unveiling the Supplier Risks with a Neural NetworkBased Supplier Selection Model

20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies, Barcelona, Spain, 13 - 18 July 2014

An Approach for Determining Corporate Strategy Based Supplier Selection Criteria

XI. Balkan Conference on Operational Research, Belgrade Zlatibor, Montenegro, 7 - 10 September 2013

Books & Book Chapters

A Staged Supplier Pre-Evaluation Model To Determine Risky, Potentialand Preferred Suppliers

in: Handbook of Research on Global Supply Chain Management, Bryan Christiansen, Editor, IGI Global, Hershey-PA, pp.419-451, 2016

A Staged Supplier Pre-Evaluation ModelTo Determine Risky, Potentialand Preferred Suppliers

in: Handbook of Research on Global Supply Chain Management, Bryan Christiansen, Editor, IGI Global, Hershey, PA, pp.419-451, 2016