Lect. FATİH MEHMET ALBAYRAK


YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, YABANCI DİLLER YO

Yabancı Diller Yo (A)


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Biography

Adı-soyadı: Fatih Mehmet Albayrak.

Mezun olduğu fakülte: Ezher Üniversitesi, İslam Bilimleri Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesi, Kahire, Mısır, 1993.

Yüksek lisans: İslam Hukukunda Terör Niteliği Taşıyan Suçlar, U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1997.

Kitap çevirileri:

Said Eyyüb, Deccal Komplosu, Sır Yayıncılık, 2000, sayfa: 368.

Muhammed İsa Davud, Bir Cinin İtirafları, Sır Yayıncılık, 2005, sayfa: 248.

İbn Ataullah İskenderî, Tevekkülün İncelikleri, Üsküdar Yayınevi, 2006, sayfa: 253.

Halid Huseynan, Bir Günde Bin Sünnet, Uludağ Yayınları, 2007, sayfa: 120.

Muhammed b. el-Haşimî ed-Dimeşkî, Ariflerin Satrancı Şerhi, Sır Yayıncılık, 2010, sayfa: 136.

İbnü’l-Cevzî, Hatırlı Satırlar, Tahlil Yayınları, 2011, sayfa: 272.

İzz b. Abdüsselâm es-Sülemî, Hikmet Ağacı, Tahlil Yayınları, 2011, sayfa: 430.

Nureddin Itr, Bulûğu’l-Merâm Şerhi (ahkâm hadisleri), Tahlil Yayınları, 2011, cilt: 4.

İbnü’l-Cevzî, Minhâcü’l-Kâsıdîn ve Müfîdü’s-Sâdıkîn (İhyâu Ulûmi’d-Dîn muhtasarı), Tahlil Yayınları, 2014, cilt: 2.

Sempozyum Bildirisi:

Emir Sultan Hazretleri İçin Yazılan Menâkıbnâmeler, Emir Sultan Sempozyumu, Bursa Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım Müftülüğü, Bursa, 2012.


Research Areas

Social Sciences and Humanities