Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İstihdam Politikalarının Oluşturulmasında İŞKUR’un Etkinliği ve Özel İstihdam Kurumları

Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, vol.14, no.1, pp.1-11, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Kentsel Mekandaki Değişimler ve Kişilerin Konut Tercihleri Bursa Örneği

Business and Economics Research Journal, vol.3, no.1, pp.173-195, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Özel istihdam Bürolarının Çalışma Hayatındaki Yeri

Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, vol.5, no.2, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

İnsan Kaynakları Yönetiminin İş Güvenliğine Yaklaşımı

Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, vol.4, no.1, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Kayıtdışı Ekonomide Vergi Ve Sosyal Güvenlik Açısından Denetim Olgusu Perakende Sektörü Bursa Alan Uygulaması

ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, vol.9, no.1, pp.148-185, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Yeni Bir Meslek Bireysel Emeklilik Aracıları

İş-Güç, Endüstri ilişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.5, no.2, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

İş ve İşçi Bulma Kurumu ndan İŞKUR a İşe Yerleştirme Hizmetleri

İş-Güç, Endüstri ilişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.5, no.2, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin Çalışma Hayatından Beklentileri Üzerine Bir Değerlendirme

İş-Güç, Endüstri ilişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.5, no.1, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Küreselleşme Sürecinde Devletin Değişen Fonksiyonları ve Sosyal Hizmetlerin Yeri

İş-Güç, Endüstri ilişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.3, no.1, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Adaylarının Zorunlu Olarak Yaptıkları Stajın Mesleki Gelişimlerine Etkileri

5th International Congress of Economics and Business ICEB 2019, Bursa, Turkey, 11 - 13 April 2019, pp.547-553

Kadınlara Yönelik Ayrımcılık, Cam Tavan ve Kadın Serbest Muhasebeci MaliMüşavirlerin Karşılaştıkları Zorluklar

5th International Congress of Economics and Business ICEB 2019, Bursa, Turkey, 11 - 13 April 2019, pp.528-536 Sustainable Development

Importance of Local Governments’ Contributions toProviding Women With Life-Long EducationICLEL 17 Conference Proceeding Book

3rdh INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, Porto, Portugal, 9 - 15 September 2017, vol.3, pp.1043-1051 Sustainable Development

KAMU İSTİHDAM HİZMETLERİ VE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI

Uluslararası İstihdam ve Kariyer Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 15 December 2017 Sustainable Development

EĞİTİM DÖNEMİNDE İŞ VE MESLEK SEÇİMİ

İnegöl’de İstihdam Seferberliği Buluşması, İnegöl/BURSA, Turkey, 24 - 25 November 2017

Importance of Local Governments' Contributions to Providing Women With Life-Long Education

3rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL), Porto, Portugal, 12 - 14 September 2017, pp.1043-1052 Sustainable Development identifier

Çalışma Psikolojisi Yazınında Güncel Bir Konu İş Yaşam Doyumu Tartışması ve Celalabat ta Kırgızistan İki Üniversite de Uygulama

III. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, celalabat, Kyrgyzstan, 8 - 10 June 2004, vol.3, pp.235-247

An Overview of Logistics İndustry and Assessment of Businesses Third Party Logistics 3PL

First International Scientific Conference: Changes In Social and Business Environment, Panevezhys, Lithuania, 17 - 19 November 2006, pp.95-101

In The Process of EU The Importance and Applicability of E Trade ort he SMEs Opening to the Foreign Markets

Uluslar arası Avrupa Birliği ne Giriş Sürecinde KOBİ ler; Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri Sempozyumu, Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF, Balıkesir, Turkey, 20 - 22 May 2005

Mesleki Bağlılığın Örgütsel Bağlılık ve Örgütten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri

12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bursa, Turkey, 27 - 29 May 2004, pp.326-331

Akademisyenlerin İş Tatminine Yönelik Ampirik Bir Değerlendirme

8. Ulusal Ergonomi Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 26 October 2001, pp.160-171

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Meslek Eğitimine Bakışları Üzerine Bir Araştırma

I. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 19 October 2001, pp.177-197

Books & Book Chapters

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Adaylarının Zorunlu Olarak Yaptıkları StajınMesleki Gelişimlerine Etkileri

in: Yeni Ekonomik Trendler ve İş Fırsatları, Mehmet YÜCE, Mustafa MIYNAT, Ahmet Vecdi CAN, Şakir SAKARYA, Editor, EKİN, Bursa, pp.547-553, 2019

Kadınlara Yönelik Ayrımcılık, Cam Tavan ve Kadın Serbest Muhasebeci MaliMüşavirlerin Karşılaştıkları Zorluklar

in: Yeni Ekonomik Trendler ve İş Fırsatları, Mehmet YÜCE, Mustafa MIYNAT, Ahmet Vecdi CAN, Şakir SAKARYA, Editor, EKİN, Bursa, pp.527-533, 2019

Digital Transformation in Human Resources

in: Social Sciences Reseaeches in the Globalizing World, Marin Rusev, Eric Straus, Cevdet Avcıkurt, Abdullah Soykan, Bekir Parlak, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.198-208, 2018

9. Bölüm Emlak Komisyonculuğunda Kiralama İşlemleri

in: Emlak Komisyonculuğu Teknikleri, Doç. Dr. Elif Karakurt Tosun, Editor, Atatürk Ü. Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.161-180, 2017

8. Bölüm Emlak Komisyonculuğunda Satış İşlemleri

in: Emlak Komisyonculuğu Teknikleri, Doç. Dr. Elif Karakurt Tosun, Editor, Atatürk Ü. Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.141-160, 2017

14. Bölüm Tapuya şeh edilen Kişisel Haklar

in: Emlak Komisyonculuğu Teknikleri, Doç.Dr. Elif Kararkurt Tosun, Editor, Atatürk Ü. Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.221-239, 2017

Ahilerde Halk Eğitimi

in: AHİLİK ve MESLEK AHLAKI, Ömer Akdağ, Meltem Kurtuluş, Editor, KTO Karatay Üniversitesi Yayını, Konya, pp.206-215, 2016

12. bölüm Bina ve Sitelerde İş Güvenliği

in: Bina Yönetimi ve Site İşletmeciliği, Doç. Dr. Elif Karakurt Tosun, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıkögretim Fakültesi Dekanlıgı, Erzurum, pp.201-220, 2016

14. bölüm Tapuya Şerh Edilen Kişisel Haklar

in: Emlak Komisyonculuğu Teknikleri, Doç. Dr. Elif Karakurt Tosun, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıkögretim Fakültesi Dekanlıgı, Erzurum, pp.221-239, 2016

8. Bölüm Emlak Komisyonculuğunda Satış İşlemleri

in: Emlak Komisyonculuğu Teknikleri, Doç. Dr. Elif Karakurt, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıkögretim Fakültesi, Erzurum, pp.141-160, 2016

9. bölüm Emlak Komisyonculuğunda Kiralama İşlemleri

in: Emlak Komisyonculuğu Teknikleri, Doç. Dr. Elif Karakurt Tosun, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıkögretim Fakültesi Dekanlıgı, Erzurum, pp.161-180, 2016

“İşe Yerleştirmede Yeni Anlayış Outsourcing ve İnternet (E- İşe Yerleştirme Hizmetleri)”,

in: Çalışma Yaşamında Dönüşümler, Aşkın KESER, Editor, Ezgi Kitabevi, Bursa, pp.145-160, 2002