Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

PHILOSOPHY RELATED VIEWS AND PHILOSOPHY RELATED METAPHORS OF PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES FOR CHILDREN

STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION-STRATEGII NA OBRAZOVATELNATA I NAUCHNATA POLITIKA, vol.27, no.3, pp.320-338, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

TÜRKİYE’DE YAŞAYAN GÖÇMEN AİLELERİN VE GÖÇMEN OLMAYAN AİLELERİN ANNE TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Akademik Bakış Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, no.65, pp.94-105, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

The Effect of the Activities Enhanced Concerning Time Concept on Time Concept Acquisition of Children

Universal Journal of Educational Research, vol.5, pp.8-12, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mother Attitudes and Children s Multiple Intelligence AreasAccording to Educational Levels of Parents

Anthropologist, vol.24, no.1, pp.97-104, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Attitudes of preschool teacher candidates towards the teachingprofession

ICLEL 2015 Conference Proceeding Book, pp.100-108, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examınatıon Of Problems That Preschool Teachers Face Most Frequently Accordıng To Varıous Variables

The Journal of Academic Social Sciences, vol.7, no.7, pp.60, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teacher Candidates’xx Opinions on Human Rights and Child Rights

Energy Education Science And Technology Part B-Social And Educational Studies, vol.5, no.3, pp.2071-2082, 2013 (Other Refereed National Journals)

Examination of Primary Education Teacher Candidates Awareness Levels With Respect to Preschool Education

Management and Education, vol.7, no.4, pp.196-204, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation into Problems Which Administrators of Preschool Educational Instutions in Turkey Live Most Frequently

4. World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Barselona, Spain, 27 - 29 October 2013, pp.104

Okul Öncesi Birinci Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Metaforları

V th International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018

Yaratıcı Drama Çemberinde Kültürler Arası Duyarlılığa Yolculuk

V th International Eurasian Educational Research Congress EJER, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018

Baby Doll Preferences: Mothers and Daughters

International Toy Research Association (ITRA) 8th World Conference, Paris, France, 11 - 13 June 2018, pp.83

The Effect of Activities Related Time Concept on Children’s Time Concept Acqusitions

3 rd International CONFERENCE on LIFELONGLEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL, 12 - 14 September 2017, pp.91

Mesleki Gelişimde Örnek Bir Uygulama: e-Mente:OÖÖ

26. Eğitim Ulusalararası Bilimleri Kongresi, 20 - 23 April 2017

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

International Eurasian educational Research Congress, Ankara, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Attitudes of preschool teacher candidates towards the teaching profession

1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, Olomouc, Czech Republic, 29 - 31 October 2015, pp.100-108 identifier

Farklı Kökenli Üniversite Öğrencilerinin Çocukluklarında Oynadıkları Oyun ve Oyuncaklar

1. Uluslararası Türk Dünyası Oyun ve Oyuncakları Kurultayı, Eskişehir, Turkey, 14 - 17 May 2015, vol.1, pp.152-164 Creative Commons License

Türkiye’de Oyuncak Kütüphaneleri ve Gezici Eğitimli Oyuncak Kütüphanesi Projesi

1. Uluslararası Türk Dünyası Oyun ve Oyuncakları Kurultayı, Eskişehir, Turkey, 14 - 17 May 2015, vol.1, pp.165-174 Creative Commons License

Farklı Sosyo ekonomik Düzey ve Cinsiyete Göre Çocukların Çoklu Zeka Alanları ve Anne Tutumları

4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 05 September 2015, vol.4, pp.64 Sustainable Development

Hayalimdeki Oyuncak Atölye Çalışması Bursa İli Örneği

4.Uluslararası Okul öncesi Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.82

İlköğretim Çağındaki Çocukların Oyuna Yönelik İstek ve Görüşleri Bursa Örneği

Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi Küresel Sorunları ve Çocuk Hakları Uluslararası Konferansı, Gaziantep, Turkey, 27 - 29 April 2012, pp.13-14

6 ITRA Dünya Oyuncak Kongresi

Uludağ Üniversitesi bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Bursa, Turkey, 14 - 15 March 2012, pp.205

Books & Book Chapters

Ana-Baba Okulu

in: Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Farklı Modeller Bursa, HANDAN ASUDE BAŞAL, Editor, DORA YAYINCILIK, Bursa, pp.139-148, 2019

Preschool Period and Parent Attitudes

in: Educational Sciences Research in the Globalizing World, Irina Koleva, Handan asude Başal,Mümin Tufan,Emin Atasoy, Editor, St. Kliement Ohridski University Press, Sofija, pp.607-618, 2018

Yanyana Bulunmaması Gereken İKi Kavram: Çocuk ve Ölüm

in: Sağlık Kuruluşlarında Çocuk, Prof. Dr. Pınar Bayhan, Prof. Dr. İsmihan Artan, Editor, Hedef CS Yayıncılık, Ankara, pp.98-117, 2018

Supportıng Chıldren’s Creativity In Pre-School Educatıonal Institutions

in: Preschool Education In Turkey And In The World A Theorical And Empirical Perspective, Prof.Dr. Handan Asude Başal- Prof.Dr. Esra Ömeroğlu - Zdravka Kostova, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.84-87, 2014

Effects Of Parent Educatıon On Mothers’ Attıtudes Toward Chıld-Raısıng

in: Contemporary Perspectives and Research on Early Childhood Education, Mustafa Yasar, Ozkan Ozgun and Jeanne Galbraith, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.302-311, 2014 Sustainable Development