Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Research on the Structural Problems of Buffalo Breeding Enterprises in Bursa Region

International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference, 24 - 27 April 2019, vol.1, pp.153-160

Süt Sığırı Yetiştiriciliği İşletmelerinde Yıllık Su İhtiyacının Belirlenmesi ve Örnek Bir İşletme İçin Su Tesisatının Düzenlenmesi

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), 22 - 23 November 2018, pp.2647-2652

Türkiye’deki Hayvansal Üretimin Küresel İklim Değişimine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), Ankara, Turkey, 22 - 23 November 2018, pp.2653-2658

Canlı Hayvanların Taşınmasında Karşılaşılan Sorunların Değerlendirilmesi

1st International, 14th National Congress on Agricultural Structures and Irrigation, Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2018, pp.339-347

Assessment of Water Usage and Consumption of Livestock Enterprises in BursaRegion

1st International, 14th National Congress on Agricultural Structures and Irrigation, 26 - 28 September 2018, pp.663

A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF THE STRUCTURAL PROBLEMS OF DAIRY ENTERPRISES AROUND MANYAS BIRD PARADISE

INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF BANDIRMA AND ITS SURROUNDINGS - UBS’18, Balıkesir, Turkey, 17 - 19 September 2018, vol.2, pp.299-308

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İŞLETME SU GEREKSİNİMİNİN BELİRLENMESİ

Uluslararası su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, vol.1, pp.903-910

Re-Modelling of Small-Scale Dairy Cattle Farm As Large-Scale Collective Farm

3th International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Turkey, 16 - 18 November 2017

Developments in Greenhouse Cultivation of the Turkey and the World

3rd INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS, Skopje, Macedonia, 14 - 18 August 2017, pp.37

Future Trends of Global Warming in Terms of Heat Stress in Dairy Cattle Case Of Aydın Turkey

27th INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EXPERT CONGRESS OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY, Bursa, Turkey, 26 - 28 September 2016, pp.50 Sustainable Development

Ammonia concentrations in four Turkish sheep barns inwinter season

26th INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EXPERT CONFERENCE OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 27 - 30 September 2015

Winter Emissions of Pollutant Gases from Four Turkish Sheep Barns

2015 ASABE Annual International Meeting, New Orleans, Louisiana, United States Of America, 26 - 29 July 2015

Determination of Greenhouse Gas Emissions from Animal Wellded and Studies on Effects

International Mesopotamia Agriculture Congress, Diyarbakır, Turkey, 22 - 25 September 2014, vol.1, pp.74 Sustainable Development

Hayvansal Üretim Kaynaklı Sera Gazı Emisyonlarının Belirlenmesi ve Etkileri Üzerine Yapılan Çalışmalar

International Mesopotomia Agricultural Congress/IMAC2014, Diyarbakır, Turkey, 22 - 25 September 2014

İklim Değişikliğinin Hayvancılık Üzerine Etkileri

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ IV. BİLGİLENDİRME ve AR-GE GÜNLERİ, Turkey, 11 - 13 November 2014

KIRSAL ALANDAKİ YAPILARIN DEPREMSELLİĞİ

Uludağ Üniversitesi Ar-Ge Günleri, 2014, Bursa, Turkey, 15 May 2014

Hayvan Barınaklarında Koku Oluşumu Ölçümü ve Etkileri

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİIII. BİLGİLENDİRME ve AR-GE GÜNLERİ, Bursa, Turkey, 12 - 14 November 2013, vol.1, pp.268

Su ve Halk Sağlığı Açısından Hayvancılığın Rolü

III. International Bursa Water Congress and Exhibition Day, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2013, pp.1205-1213 Sustainable Development

Performance and Accuracy Comparisons of GPS and Total Station in Land Surveying

2006 ASABE Annual International Meeting, Portland, Oregon, United States Of America, 9 - 12 July 2006

Books & Book Chapters

RECENT TRENDS IN GREENHOUSE ENGINEERING

in: Recent Researches in Science and Landscape Management, Recep Efe,Murat Zencirkiran and İsa Curebal, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.292-298, 2018

DAIRY FACILITIES DESIGN IN THE SOUTHERN MARMARA REGION

in: Recent Researches in Science and Landscape Management, Recep Efe,Murat Zencirkiranand İsa Curebal, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.279-291, 2018

Sera Tipleri ve Yapı Elemanları

in: Örtüaltı Üretim Sistemleri, Prof.Dr. Ayşe GÜL,Doç.Dr. Erkan YASLIOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali DAYIOĞLU, Editor, T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2275, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1272, Eskişehir, pp.14-29, 2017

Sera Tabanının Düzenlenmesi ve Sulama

in: Örtüaltı Üretim Sistemleri, Prof.Dr. Ayşe GÜL, Doç.Dr. Erkan YASLIOĞLU ,Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali DAYIOĞLU, Editor, T.C. ANADOLU ÜNiVERSiTESi YAYINI NO: 2275, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1272, Eskişehir, pp.30-49, 2017

Süt Sığırı İşletme Yapılarının Planlanması

in: Süt Hayvancılığı Eğitim Notları, Prof. Dr. İbrahim AK, Editor, Sütaş Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezi Yayınları No:13,, Bursa, pp.58-73, 2014

SÜT SIĞIRI AHIRLARININ PLANLANMASI

Sütaş Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezi Yayınları No:4, 2013

Süt Sığırı Ahırlarının Planlanması

SÜTAŞ Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezi, Bursa, 2001