Küçük Ölçekli Süt Sığırı İşletmelerinin Toplu Büyük İşletmelere Dönüştürülmesine Yönelik Yapılan Çalışmalar


Creative Commons License

Uğuz S., Şimşek E.

Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research, vol.6, pp.146-155, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Ülkemiz hayvan varlığı açısından Dünya‟da önemli bir yere sahip olsa da, tarımsal üretim ve verimliliğin oldukça yetersiz olduğu görülmektedir. Türkiye‟de artan nüfus her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de hayvancılığın geliştirilmesini gerekli kılmıştır. Ülkemizde hayvancılık sektörünün en önemli sorunlarından birisi, çok fazla sayıda küçük işletmenin bulunmasıdır. Küçük işletmeler, birim üretim maliyetlerinin yüksek olması, verim ve kalite yetersizliği gibi sebeplerden dolayı büyük işletmelerle rekabet edememektedirler. Ayrıca, çalışma zorluğu ve şehirlerin cazibesi köyden kente göçü zorlamaktadır. Bu durumun iyileştirilmesi için üreticilerin çeşitli kaynaklardan desteklenmesi gerekmektedir. Ancak düşük gelir grubunda yer alan üreticiler bu desteklerden bireysel olarak yararlanamamaktadırlar. Bu nedenle, küçük işletmelerin üretim ve rekabet gücünü artırabilmek amacıyla kooperatif veya şirketleşme yoluyla işletmelerin bir araya getirilmesini sağlayacak, büyük ölçekli grup tarım işletmesi modeliyle yeni ve modern süt ve besi sığırcılığı işletmelerinin kurulması önemlidir. Ülkemizin farklı bölgelerinde ilgili bakanlık, valilik veya çeşitli kuruluşlar aracılığıyla, grup tarım işletmeciliğine yönelik çeşitli uygulamalar yapılmıştır. Verimlilik düzeyi düşük olan küçük işletmeleri iyileştirmek ve kırsal alandaki genç nüfusa yeni iş olanakları sunmak amacıyla, bölgedeki küçük işletmelerin toplu grup işletmeler biçiminde yeniden planlanması sonucunda daha iyi koşullarda üretim yapılabilecek tesisler kazandırılmıştır. Bununla birlikte, bu düşünceleri ülkenin geneline yaygınlaştıracak belirgin bir model ortaya konulamadığı için henüz yeterli sonuçların alınamadığı görülmektedir. Bu çalışmada, Dünya‟da ve ülkemizdeki kırsal kalkınma modelleri incelenerek, gerek kooperatifçilik biçiminde gerekse grup tarım işletmeciliği olarak faaliyet gösteren işletmelerin değerlendirilmesi yapılarak, özellikle süt ve besi sığırı yetiştiriciliği işletmelerine yönelik önerilerde bulunulmuştur. Anahtar kelimeler: Grup tarım, hayvancılık, kooperatif, süt ve besi sığırcılığı