Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

LOCAL GOVERNANCE AS A TOOL FOR CITY COUNCIL IN TURKEY

38th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Rabat, Malta, 21 - 22 March 2019, pp.505-511 Sustainable Development identifier

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA Ekolojik Kent Söylemi

5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.67-74 Sustainable Development

TÜRKİYE’DE YASAL DÜZENLEMELER ve EKONOMİK GÖSTERGELERPERSPEKTİFİNDEN YABANCILARA BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞLARI

V. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.75-83

Türk Başkentlerindeki Yönetsel Sistemin ve Kültürel Yapının Analizi

TESAM 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 11 - 12 October 2018, pp.131-162

KENTLEŞME, GÜVEN, DAYANIŞMA KAVRAMLARI BAĞLAMINDA SOSYAL SERMAYE VE MUSAHİPLİK GELENEĞİNİN ANALİZİ

EL RUHA 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.77-81

ŞEHRENGİZLERİN PERSPEKTİFİNDEN 15. VE 16. YÜZYILLARDA OSMANLIŞEHİRLERİNDE MEKÂNSAL VE KÜLTÜREL YAPININ TASVİRİ

EL RUHA3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.82-86

The Awareness and Effectiveness Levels of the City Council:Turkey Case

The IRES 29. International Conference, Helsinki, Finland, 17 - 18 July 2018, pp.19-23

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE BİLİNÇ DÜZEYLERİ VE SU KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ANALİZİ

Uluslararası Su ve Çevre Konferansı, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.1983-1993

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE BURSA KENTİNDEKİ SU KAYNAKLARININ GELECEĞİ

Uluslararası Su ve Çevre Konferansı, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.258-266 Sustainable Development

Yaşam Memnuniyeti Kavramı Ekseninde Kent Yönetimine Katılımın İrdelenmesi

Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 May 2017, pp.73

The Examination Of The Slow City Formations in The Context Of Turkey As An Alternative Modal For Sustainable And Inhabitable Life Areas

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.254-257 Sustainable Development

Changing Urban Living Conditions and People’s Residence Preferences

Humanities and Social Sciences Conference, Berlin, Germany, 8 - 10 September 2017, pp.9 Sustainable Development

Sürdürülebilir Ve Yaşanabilir Kentler İnşa Sürecinde Kentsel Dönüşüm Projelerinin Analizi: Bursa Kenti Örneği

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.252-254 Sustainable Development

Sustainable Urban Development Approach in International Document

Humanities and Social Sciences Conference, Prag, Czech Republic, 19 - 22 May 2017, pp.15-16

Postmodernism, Working Life and Urban Spacing Effect

Humanities and Social Sciences Conference, Prag, Czech Republic, 19 - 22 May 2017, pp.15

Parlamenter Sistemde Katılımcı Yerel Yönetim Mekanizmaları Olarak Kent Konseyleri: Bursa Kent Konseyi Özelinde Bir Analiz

3. Uluslararası Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 14 April 2017, pp.113-114

EĞİTİMCİLERİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ANALİZİ

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.3694-3708

TÜRKİYE DE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN DAHA KURUMSAL BİR YAPIYA KAVUŞMA SÜRECİNDE GAYRİMENKUL DANIŞMANLARININ ROLÜ

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.2121-2135

Comparison of Environmental Information and Behavioral Level of Classroom Teachers in Turkey Bursa City Example

III Humanities and Social Sciences Conference, Barselona, Spain, 4 - 07 February 2016, pp.87-96

ULUDAG WINTER TOURISM AND ITS IMPORTANCE IN THE ECONOMİC DEVELOPMENT

13th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Barcelona, Spain, 14 - 16 April 2016, pp.101-111 Sustainable Development

ULUDAG WINTER TOURISM AND ITS IMPORTANCE IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT

13th International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD), Barcelona, Spain, 14 - 16 April 2016, pp.101-111 Sustainable Development identifier

Turizmin Ekonomik Kalkınmaya Etkisi Uludağ Kış Turizmi Örneği

13. Uluslararası Türk Dünyası Kongresi, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 November 2015

Turizmin Ekonomik Kalkınmaya Etkisi ve Çevre Uludağ Kış Turizmi Örneği

13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 October 2015

BURSA KENT KONSEYİ NİN BİLİNİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

2. ULUSAL KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU, Bursa, Turkey, 10 - 11 April 2015, pp.206-220

Prevention Urban Poverty and Redefinitaion of the roles of universities and local governments

3. Dubai International Conference in Higher Education, Dubai, United Arab Emirates, 1 - 03 February 2015, pp.34 Sustainable Development

Dünya Kenti Kavramına Alternatif Bir Bakış

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Denizli, Turkey, 1 - 03 January 2004

Books & Book Chapters

EVALUATION OF REAL ESTATE SALES TO FOREIGN NATIONALS IN TURKEY FROM 2012 TO 2018

in: Contemporary Studies in Sciences, Efe, Recep; Cürebal, Isa, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.386-396, 2020

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇERÇEVESİNDE YAVAŞ KENTLEŞME HAREKETİ

in: ŞEHİR VE ŞEHİR YÖNETİMİ, Rasim Akpınar, Kamil Taşcı, Volkan İdris Sarı, Editor, NOBEL AKADEMİ YAYINCILIK, Ankara, pp.333-347, 2019

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM İÇİN TARTIŞMA: KOMPAKT KENT MODELİ Mİ, BAHÇE KENT MODELİ Mİ?

in: KENTSEL POLİTİKALAR, Ayşegül Mengi, Deniz İşçioğlu, Editor, Palme Yayınları, Ankara, pp.222-233, 2018

KENTSEL BARIŞIN SAĞLANMA SÜRECİNDE SOSYAL SERMAYENİN YERİ

in: KENTSEL POLİTİKALAR, Ayşegül Mengi, Denizİşçioğlu, Editor, Palme Yayınevi, Ankara, pp.433-443, 2018

Türkiye’de Toplu Yapılaşma Ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun Ortaya Çıkması

in: Bina Yönetimi ve Site İşletmeciliği, Sema AY, Elif KARAKURT TOSUN, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, Erzurum, pp.1-18, 2017

Hukuki Boyutlarıyla Emlak Komisyoncusu (Taşınmaz Tellallığı)

in: Emlak Komisyonculuğu Teknikleri, Elif KARAKURT TOSUN Sema AY, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, Erzurum, pp.1-20, 2017

TOPLU YAPILARDA ORTAK YAŞAM İLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT

in: Bina Yönetimi ve Site İşletmeciliği, Sema Ay, Elif Karakurt Tosun, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-17, 2017

YAŞAM MEMNUNİYETİ KAVRAMI EKSENİNDE KENT YÖNETİMİNE KATILIMIN İRDELENMESİ

in: BELEDİYELERİN GELECEĞİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR, Mahmut Güler, Menaf Turan, Editor, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, pp.35-47, 2017

Ortak Yerler, Ortak Giderler ve Eklentiler

in: Bina Yönetimi ve Site İşletmeciliği, Sema Ay, Elif Karakurt Tosun, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-20, 2017

Emlak Komisyoncusu ve Sahip Olması Gereken Özellikler

in: EMLAK KOMİSYONCULUĞU TEKNİKLERİ, Elif KARAKURT TOSUN Sema AY, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, Erzurum, pp.1-20, 2017

Toplu Yapılarda Genel Kurul ve Denetim Kurulu

in: Bina Yönetimi ve Site İşletmeciliği, Sema Ay Elif Karakurt Tosun, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-18, 2017

KONUT KAPICILARI VE KOMŞULUK HAKKI

in: Bina Yönetimi ve Site İşletmeciliği, Sema AY Elif KARAKURT TOSUN, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-18, 2017

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı İle İlgili Temel Kavramlar

in: Bina Yönetimi ve Site İşletmeciliği, Sema Ay, Elif Karakurt Tosun, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-19, 2017

Yönetim Planı ve İşletme Projesi

in: Bina Yönetimi ve Site İşletmeciliği, Sema Ay, Elif Karakurt Tosun, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-19, 2017

Emlak Komisyonculuğunda Kullanılan Sözleşmeler

in: Emlak Komisyonculuğu Teknikleri, Karakurt Tosun, Elif; Ay, Sema, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-23, 2016

KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

in: BİNA YÖNETİMİ VE SİTE İŞLETMECİLİĞİ, SEMA AY, ELİF KARAKURT TOSUN, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Erzurum, pp.19-37, 2016

Mülkiyet Hakkı

in: Emlak Komisyonculuğu Teknikleri, Karakurt Tosun, Elif; Ay, Sema, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-20, 2016

HUKUKİ BOYUTLARIYLA EMLAK KOMİSYONCUSU (TAŞINMAZ TELLALIĞI)

in: EMLAK KOMİSYONCULUĞU TEKNİKLERİ, Ay, Sema; Karakurt Tosun, Elif, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-17, 2016

EMLAK KOMİSYONCUSU VE SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

in: Emlak Komisyonculuğu Teknikleri, Ay, Sema; Karakurt Tosun, Elif, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-25, 2016

PEY AKÇESİ, CAYMA AKÇESİ VE CEZAİ KOŞUL

in: Emlak Komisyonculuğu Teknikleri, Ay, Sema; Karakurt Tosun, Elif, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-24, 2016

TÜRKİYE’DE TOPLU YAPILAŞMA VE KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NUN ORTAYA ÇIKMASI

in: BİNA YÖNETİMİ VE SİTE İŞLETMECİLİĞİ, SEMA AY, ELİF KARAKURT TOSUN, Editor, ATATTÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Erzurum, pp.1-18, 2016

Toplu Yapılarda Ortak Yaşam İle İlgili Yasal Mevzuat

in: Bina Yönetimi ve Site İşletmeciliği, Ay, Sema Karakurt Tosun, Elif, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-17, 2016

ORTAK YERLER, ORTAK GİDERLER VE EKLENTİLER

in: BİNA YÖNETİMİ VE SİTE İŞLETMECİLİĞİ, SEMA AY, ELİF KARAKURT TOSUN, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Erzurum, pp.1-20, 2016

Yönetim Planı ve İşletme Projesi

in: Bina Yönetimi ve Site İşletmeciliği, Ay, Sema; Karakurt Tosun, Elif, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-19, 2016

Tapu Sicil Müdürlüğü ve Tapu Sicili

in: Emlak Komisyonculuğu Teknikleri, Karakurt Tosun, Elif; Ay, Sema, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-17, 2016

Tapu İşlemleri

in: Emlak Komisyonculuğu Teknikleri, Karakurt Tosun, Elif; Ay, Sema, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-20, 2016

Konut Kapıcıları ve Komşuluk Hakkı

in: Bina Yönetimi ve Site İşletmeciliği, Ay, Sema; Karakurt Tosun, Elif, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-18, 2016

Toplu Yapılarda Genel Kurul ve Denetim Kurulu

in: Bina Yönetimi ve Site İşletmeciliği, Ay, Sema Karakurt Tosun, Elif, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-18, 2016

Kat Mülkiyeti Sisteminin Yönetimi

in: Bina Yönetimi ve Site İşletmeciliği, Ay, Sema; Karakurt Tosun, Elif, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-17, 2016

The Impact of Tourism on the Economic Development andthe Environment: The Case Study of Uludağ WinterTourism

in: Tourism Environment andSustainability, Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT, Prof. Dr. Mihaela DINU, Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU, Prof. Dr. Recep EFE,Prof. Dr. Abdullah SOYKAN, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofya, pp.301-312, 2015

Determination of Environmental Literacy Levels of theClassroom Teachers in the City of Bursa

in: Environment and Ecology at theBeginning of 21st Century, Recep Efe, Carmen BIZZARRI,İsa CÜREBAL,Gulnara N. NYUSUPOVA, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, SOFYA, pp.481-499, 2015

Planlı Kentleşme Bağlamında Türkiye'de Kentleşme Süreci ve Karşılaşılan Mekansal Sorunları

in: İdari ve Mali Açıdan Yerel Yönetimler, Mehmet Mecek, Mesut Doğan, Bekir Parlak, Editor, Bekad Yayınları, Antalya, pp.199-210, 2015

The Awarenes and the Effectiveness Levels of the CityCouncils: Case Study of the Bursa City Council

in: Turkey at the Beginning of 21stCentury Past and Present, Prof. Dr. Recep EFEProf. Dr. Metin AYIŞIĞIAssoc. Prof. Dr. Ömer DÜZBAKARAssist.Prof. Dr. Mehmet ARSLAN, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, SOFYA, pp.544-558, 2015

The Impact of Tourism on the Economic Development and the Environment: The Case Study of Uludağ Winter Tourism

in: Tourism Environment and Sustainability, Cevdet Avcıkurt; Mihaela S.Dinu; Necdet Hacıoğlu; Recep Efe; Abdullah Soykan, Editor, ST.KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofya, pp.301-313, 2015 Sustainable Development

Metrics

Publication

93

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Project

2
UN Sustainable Development Goals