Education Information

Education Information

  • 1993 - 1999 Doctorate

    Bursa Uludağ University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni Ve Teknolojisi (Dr), Turkey

  • 1985 - 1990 Undergraduate

    Bursa Uludağ University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., Turkey