Education Information

Education Information

 • 2019 - Continues Undergraduate

  Anadolu University, İktisat Fakültesi, International Relations (English), Turkey

 • 2000 - 2007 Doctorate

  Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Temel İslam Bilimleri (Dr), Turkey

 • 1995 - 2000 Postgraduate

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Tezli), Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  İmam Zeyd b. Ali, el-Mecmû’u’l-Fıkhî Adlı Eseri ve İslâm Hukuk Düşüncesindeki Yeri

  Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 • 2000 Postgraduate

  İslam Hukukunda Haberleşme ve Haberleşme Hürriyeti

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Temel İslam Bilimleri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • C1 Advanced Arabic

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Occupational Health and Safety , Bursa Uludağ Üniversitesi

 • 2020Eğitimde İnovasyon ve Etkileşim

  Innovation , Bursa Uludağ Üniversitesi