Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

SHORT-TERM IMPACT of ORGANOMINERAL FERTILIZERS and WASTEWATER SLUDGE on SOIL ENZYME ACTIVITIES AS SOIL QUALITY INDICATORS

Fresenius Environmental Bulletin, vol.29, no.12, pp.11474-11481, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Hydrodynamic Cavitation of Waste-Activated Sludge

ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE, vol.35, no.8, pp.775-784, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Variations of dissolved nitrogen and phosphorus levels in disintegration of active sludge using hydrodynamic cavitation

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.33, no.3, pp.1145-1153, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Effect of wastewater sludge application on enzyme activities in soil contaminated with crude oil

JOURNAL OF SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION, vol.17, pp.180-193, 2017 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Fractionation of soil organic nitrogen species in soils contaminated with waste mineral oil

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.32, no.3, pp.767-775, 2017 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Biodegradation of used engine oil in a wastewater sludge-amended agricultural soil

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.40, no.4, pp.631-641, 2016 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Variations of soil enzyme activities in petroleum-hydrocarbon contaminated soil

INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION, vol.105, pp.268-275, 2015 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

EFFECTS OF CANNED FOOD INDUSTRY SLUDGE AMENDMENT ON ENZYME ACTIVITIES IN SOIL WITH EARTHWORMS

ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, vol.12, no.12, pp.2407-2416, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

Biostimulation of Azo Dye-Contaminated Soils by Food Industry Sludge

SOIL & SEDIMENT CONTAMINATION, vol.19, no.4, pp.436-454, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

İçme Suyu Kaynaklarında Hidrodinamik Kavitasyon Yöntemi İle Mikrobiyal Kirlilik Giderimi

Toprak Su Dergisi, vol.8, pp.39-45, 2019 (Other Refereed National Journals)

HAM PETROL VE ATIK YAĞ İLE KİRLENMİŞ TOPRAKLARDA ARITMA ÇAMURU UYGULAMASININ ENZİM AKTİVİTELERİNE ETKİSİ

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.81-94, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

ATIK AKTİF ÇAMUR DEZENTEGRASYONU: MEKANİK, TERMAL VE KİMYASAL YÖNTEMLER

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, vol.22, no.1, pp.29-38, 2017 (Other Refereed National Journals)

Atık aktif çamurun çeşitli yöntemlerle dezentegrasyonu

Çevre Bilim ve Teknoloji, vol.1, no.1, pp.9-16, 2016 (Other Refereed National Journals)

An Overview of the Application of Hydrodinamic Cavitation for theIntensification of Wastewater Treatment Applications A Review

Innovative energy and research, vol.5, no.1, pp.1-7, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

The Effect of Wastewater Sludge Application on the Nitrogen Levels of Soil and Leachate

Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, vol.150, pp.141-150, 2013 (Other Refereed National Journals)

Kirlenmiş toprakların biyoremediasyon ile ıslahı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol.15, no.2, pp.123-137, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effect of thermal and chemical disintegration on the enhanced of biogas production in waste activated sludge

3rd International Water and Health Congress, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2019

ARITMA ÇAMURLARINDAN VERMİSTABİLİZASYON İLE BİYOGÜBRE ELDESİ

13. ulusal/1.uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi, 10 - 12 October 2019

Recovery of Succinic Acid from Cheese Whey Fermentation Broth by Reactive Extraction

. 2nd International Conference on Water Problems in the Mediterranean Countries (WPMC 2019), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 6 - 10 May 2019, pp.82

Türkiyede İklim Değişikliği

12.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Turkey, 5 - 07 October 2017 Sustainable Development

Remediation of soil contaminated with crude oil and products

I. International Urban Environment Health Congress, 11 - 15 May 2016

Hydrodynamic cavitation of waste activated sludge

1st International Urban, Environment Health Congress, 11 - 15 May 2016

Hydrodinamic cavitation of waste activated sludge

I. international urban environment health congress, 11 - 15 May 2016

Atık aktif çamurun çeşitli yöntemlerle dezentegrasyonu

11.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Turkey, 15 - 17 October 2015

Bursa nın Öncelikli Çevre Sorunları

4. Kent Sempozyumu, Turkey, 7 - 08 June 2013

Arıtma Çamurlarının yönetimi ve kullanımı

II. Bilgilendirme ve Ar-ge Günleri, Turkey, 13 - 15 November 2012

Tekstil Boyar Maddeleri ile Kirlenen Toprakların Arıtma Çamurları ile İyileştirilmesi

Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Bursa, Turkey, 15 - 16 November 2011, pp.25

Petrol ve petrol ürünleriyle kirlenmiş toprakların ıslahı

Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Turkey, 15 - 16 November 2011 Sustainable Development

Books & Book Chapters

The role of trade unions on environmental issues:Chapter 1 General Aspects

in: Textbook for capacity building of environmental management units in metal sector, , Editor, Türk Metal Yayınları, pp.14-88, 2017