Education Information

Education Information

  • 2002 - 2007 Undergraduate

    Kirikkale University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Turkey

Dissertations

  • 2021 Doctorate

    MALDI-TOF MS ve 16S rDNA dizi analizi ile geleneksel olarak üretilen mihaliç peynirinin mikrobiyotasininaraştırılması

    Bursa Uludağ University