Education Information

Education Information

 • 1998 - 2003 Doctorate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları (Dr) (Veteriner), Turkey

 • 1993 - 1998 Undergraduate

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., Turkey

 • 1993 - 1998 Undergraduate

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Tüm tane buğday içeren yumurta tavuğu rasyonlarında organik asidin kullanımı

  Ankara University, Instıtute Of Health Scıences