Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Akarsuların Biyolojik Su KalitesininBelirlenmesinde Bentik MakroomurgasızlarınKullanımı

İklim Değişikliği ve Çevre, vol.3, no.1, pp.60-67, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Species Composition and Spatio Temporal Variations of Phytoplankton of Lake Uluabat

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, vol.2, no.3, pp.121-135, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

The Alternation of Epiphytic Diatoms at Lake Uluabat in the Long Period

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, vol.2, no.3, pp.153-163, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

A Taxonomic Study on the Phytoplankton of Lake Uluabat Bursa

Turkish Journal of Botany, vol.28, no.5, pp.473-485, 2004 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

A Study On The Epilithic Algae of the Nilüfer Stream Bursa

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Fen Bilimleri Dergisi, vol.28, no.3, pp.35-51, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Epipelic Diatom Flora of the Nilüfer Stream Bursa Turkey

Ot Sistematik Botanik Dergisi, vol.10, no.1, pp.177-202, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

A Study on the Epiphytic Algae of the Nilüfer Stream Bursa

Turkish Journal of Botany, vol.26, no.4, pp.219-233, 2002 (Peer-Reviewed Journal) identifier

İki farklı habitattan bazı mikroalglerin izolasyonu

Ot Sistematik Botanik Dergisi, vol.9, no.2, pp.167-173, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Farklı besi yeri ortamlarında mikro alg kültürü üzerine bir araştırma

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol.18, pp.87-100, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uluabat Gölü Su Kalitesinin Faktör Analizi ile Değerlendirilmesi

12. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Fen ve Mühendislik Bilimleri UBAK 2021, Ankara, Turkey, 17 December 2021, pp.16

The relationship between epiphytic macroinvertebrate communities and macrophyte biomass

SEFS1-11th Symposium for European Freshwater Sciences, Zagreb, Croatia, 30 June - 05 July 2019

Akarsularda Biyolojik Su kalitesinin belirlenmesinde bentik makroomurgasızların kullanımı

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, vol.1, pp.1002-1009

Akarsu Restorasyonunda ekolojik yaklaşım

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, vol.1, pp.988-994

Phytoplankton Species Diversity of Beysehir Lake

International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries (LIMNOFISH 2017)., EĞİRDİR, Turkey, 4 - 06 November 2017

Mustafakemalpaşa Çayı’nda (Bursa) bor ve arsenik kirliliğinin uzun dönemdeki değişimi

Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempozyumu UCEDKKS 2017, Bursa, Turkey, 10 - 12 October 2017

Phytoplankton Species Diversity of Uluabat Lake

XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation, UKECEK 2017, Edirne, Turkey, 12 September 2017 - 15 September 1917

No evidence of Wolbachia in non-marine ostracods from Turkey

18th​ ​International​ ​Symposium​ ​onOstracoda​ ​(ISO-18), 27 - 31 August 2017

First Evidence For Cardinium Infection in Ostracods Crustacea

FABA 2016 - International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016

Contribution to Ostracoda Crustacea Fauna Of Kilis Turkey

FABA 2016 - International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, 3 - 05 November 2016

Phytoplankton of İznik Lake and Their Seasonal Variations

FABA 2016 - International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, 3 - 05 November 2016

Ostrakodlarda Spiroplasma’nın Araştırılması

VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Mersin, Turkey, 31 August - 02 September 2016

Uluabat Gölü RAMSAR alanı ve Biyolojik Çeşitliliği

Karacabey Sempozyumu, Bursa, Turkey, 1 - 03 October 2015, pp.191-210

Biological water quality assesment in Yalakdere (Yalova) with use of benthic macroinvertebrates

SEFS 9 - Symposium for European Freshwater Sciences, Cenevre, Switzerland, 5 - 10 July 2015

Uluabat Gölü'nün Biyolojik Çeşitliliği

Biyolojik çeşitlilik Sempozyumu, Marmaris - Muğla, Turkey, 22 - 24 May 2013

Uluabat Gölü'nün Dünü Bugünü Yarını

3. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2013

Uluabat Gölü'nün Balık Faunasındaki Değişimler ve İstilacı Türlerin Etkisi

Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı: Türkiye Eylem Planı, İstanbul, Turkey, 01 January 2013

Limnoecological characteristics of Ostracods from a shallow freshwater lake Lake Çubuk Bolu Turkey

Second International Workshop on Research in Shallow Marine and Freshwater Systems, Milazzo, Italy, 3 - 10 October 2010

Bursa nın Doğa Turizmi Potansiyeli: Uluabat Gölü

I. Bursa Turizm Sempozyumu, Bursa, Turkey, 30 September - 02 October 2005

Fiziksel Kimyasal ve Biyolojik Faktörlerin Sığ Göl Sistemlerine Etkisi ULUABAT GÖLÜ ÖRNEĞİ

Türkiye'nin Kıta İçi Su kaynaklarında Kirlilik Etkileri ve Çözüm Önerileri, FİNİKE, Turkey, 9 - 13 June 2003

The Seasonal Variotion of the Epipelic Algae in lake Uluabat Bursa TURKEY

British Phycological Society Winter meeting, France, 1 - 03 January 2001